Om het verkeer te verminderen en de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren, stelde de Parijse burgemeester Bertrand Delanoë afgelopen maandag in de gemeenteraad een globaal actieplan voor. Vanaf september 2014 zijn auto’s ouder dan zeventien jaar er niet meer welkom. Voor bussen en vrachtwagens geldt een leeftijdsgrens van achttien jaar. Ook gemotoriseerde tweewielers blijven niet buiten schot, want alles wat gebouwd is vóór 2004 is niet meer welkom.

Daarnaast houdt het actieplan onder meer in dat op de Périphérique, de ring rond Parijs, de maximumsnelheid daalt van 80 naar 70 km/uur. Critici betwijfelen of die maatregel een grote impact zal hebben omdat het drukke verkeer het nu al vaak onmogelijk maakt om de maximum toegestane snelheid te halen. Om te vermijden dat autorijden voor sociaal zwakkeren een luxe wordt, stelt de socialist Delanoë ook een slooppremie voor.

Het is nog afwachten of het actieplan volledig in werking zal treden, want de Franse regering heeft over de eventueel te nemen maatregelen het laatste woord. Het plan is onderdeel van een plan waarbij de uitstoot van schadelijke gassen per 2015 met 30 procent moeten zijn verminderd. Indien dit niet het geval is mag de stad Parijs van de EU een boete van 100 miljoen euro verwachten.