Op het plein voor de Tweede Kamer gaf ARN het startschot voor een informatiecampagne over de recyclingbijdrage. Een groot aantal autodealers ondersteunt de campagne met een informatiepunt in hun showroom. De recycling van autowrakken wordt mogelijk gemaakt met de verwijderingsbijdrage van 45 euro die de kopers van nieuwe auto’s betalen. Deze bijdrage heet vanaf 2013 recyclingbijdrage omdat deze term beter de lading dekt. Recent onderzoek laat zien dat maar een klein deel van de autokopers op de hoogte is van het feit dat ze een bijdrage betalen en wat er met dat geld gebeurt. Reden voor ARN, de organisatie die de recyclingbijdrage int, deze maand een voorlichtingscampagne te voeren over de 95 procent recycling en de nieuwe zogenoemde recyclingbijdrage.

Het hoge recyclingpercentage van Nederland komt volgens ARN-directeur Arie de Jong door de hechte samenwerking in de branche en de toepassing van moderne scheidingstechnologieën. De Jong: "Het gaat in Nederland goed met de recycling van autowrakken.  Dat we 95 procent van oude auto’s recyclen tot bruikbaar restmateriaal is een prestatie waarop niet alleen de autobranche maar ook de Nederlandse consument trots kan zijn. In Nederland vormen de inzamelbedrijven, autodemontagebedrijven, recyclingbedrijven en shredderbedrijven een sterke keten. Bovendien slagen we erin om met behulp van technologie de laatste (moeilijke) procenten nog te recyclen in een PST-fabriek in Tiel. In deze Post Shredder Technologie wordt het laatste restant van de auto – het shredderafval – gescheiden in bruikbare materiaalstromen. In 2011 heeft ARN een Europese erkenning gekregen voor de keuze om met de PST-fabriek de 95 procent te realiseren. Met een LIFE+ subsidie zijn we een demonstratieproject geworden voor andere EU-lidstaten." Met de 95 procent recycling van auto’s vindt ARN het niet meer juist te spreken van een verwijderingsbijdrage. Recycling is het immers doel en verwijderen is daar niet meer dan een onderdeel van. Daarom is met ingang van 2013 de naam verwijderingsbijdrage veranderd in recyclingbijdrage.

Uit het ARN-onderzoek van eind 2012 blijkt dat Nederlandse consumenten positief staan tegenover recycling. Ze vinden het bijdragen aan de economie en een duurzame samenleving. De bereidheid om zelf een (financiële) bijdrage te leveren aan recycling is groot. De verantwoordelijkheid voor autorecycling ligt bij de autobranche en de overheid, maar de consument wil wel weten hoe dat gebeurt en waar de bijdrage aan wordt besteed. Daarom start ARN de voorlichtingscampagne ‘95% gerecycled, dankzij uw recyclingbijdrage’.  Een groot aantal autodealers ondersteunen de campagne met een informatiepunt in hun showroom.