Dat blijkt uit een landelijke enquête van Agentschap NL. De enquête in maart jl. vond plaats onder gebruikers van elektrische of plug-in personenauto’s, bestel- en vrachtauto’s, scooters, vaartuigen en bijzondere voertuigen. Doel was om ervaringen rond lokale initiatieven voor elektrisch vervoer in kaart te brengen.

De respondenten zijn grotendeels actief in de zakelijke dienstverlening (26%) of werken voor de overheid (14%) in het werkveld van duurzame mobiliteit of energie, elektrisch vervoer of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het elektrisch vaartuig (8,1) en de volledig elektrische personenauto (8,0) scoren het hoogst van alle vervoermiddelen. Twee derde wil nog meer elektrische voertuigen in gebruik nemen. Een groot deel van de volledig elektrische auto’s (54%) wordt ingezet voor zakelijke ritten en 21% voor woon-werkverkeer. De belangrijkste redenen om te kiezen voor elektrisch vervoer zijn milieuvriendelijkheid, CO2-reductie en het bedrijfsimago.

De grootste belemmering vormt de verminderde actieradius ( door het weertype). Ruim tachtig procent ervaart dit in meer of mindere mate als hindernis. Ook de benodigde toestemming voor een (openbaar) laadpunt geldt als knelpunt. 78 procent noemt belastingvoordeel als maatregel van de overheid om belemmeringen weg te nemen en elektrisch vervoer nog aantrekkelijker te maken. Ook speciale parkeerplaatsen, aankoopsubsidies en voorkeursbeleid in de stad zijn volgens de respondenten stimulansen.

Meer weten over Duurzame Mobiliteit? Bezoek het AM-congres op 25 juni aanstaande.