General Motors en Honda zijn van plan hun gezamenlijke technologie en schaalgrootte in te zetten op weg naar een van de beste alternatieven voor de verbrandingsmotor voor d elange termijn. Maar het is ook een techniek die nogal uitdagingen ken top het vlak van technologische en infrastructuur. Deze samenwerking is gebaseerd op de ‘kracht van Honda en GM als leiders op het vlak van brandstofceltechnologie’, vindt topman Akerson van GM. "We zijn ervan overtuigd dat dit de beste manier is om deze belangrijke techniek te ontwikkelen die de afhankelijkheid van olie kan terugbrengen en duurzame mobiliteit tot stand kan brengen.
Er zijn al veel autofabrikanten die rijdende auto’s hebben gebouwd die zelf hun elektriciteit produceren door waterstof en zuurstof sa,en te voegfen in een brandstofcel. Het enig bijproduct is water maar de techniek is tot dusver veel duurder gebleken dan andere alternatieven zoals batterij-elektrische auto’s of hybrides. In tegenstelling met andere technologische ontwikkelingen in de autoindustrie is er geen consensus over een definitieve vervanging van  benzine/diesel. Dat heeft geleid tot een reeks van samenwerkingen om te proberen de kosten te drukken. Als fabrikanten geen standaard voor brandstofcellen afspreken, zal het moeilijk zijn de technologie van de grond te krijgen, aldus analist Anil Valsan in de zakenkrant Financial Times.

Toyota en BMW hebben in januari een samenwerking aangekondigd om brandstofceltechnologie op de markt te krijgen tegen 2020. In dezelfde maand maakten Daimler, Ford en Nissan bekend dat zij gezamenlijk optrekken in een vijfjarenplan op dit vlak. Hyundai, Fiat en Volkswagen hebben al een rijdend prototype van een waterstof-brandstofcelauto. Het is van belang dat er groene auto’s worden ontwikkeld, als was het maar om straks te kunnen voldoen aan emissie-eisen van de EU. Honda zal een opvolger van de waterstofauto FCX Clarity presenteren in 2015. GM zegt z’n plannen op het vlak van brandstofcelauto’s in een later stadium te zullen presenteren. (bron: FT)

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding