Ecomobiel-Ecologistiek trok zesduizend bezoekers

Beursorganisator 54Events zegt tevreden te zijn met de zesduizend bezoekers op de beurzen Ecomobiel en Ecologistiek in Ahoy. Maar de organisator zegt ook dat het ‘netto-aantal’ vierduizend is geweest.

Maar het bezoekersaantal van zesduizend is namelijk inclusief de sprekers van het inhoudelijke programma, de mediavertegenwoordigers, het herbezoek en de deelnemers. Vergeleken met 2012 laat dit aantal een groei zien van twaalf procent. Maar, het nieuwe management van 54Events hanteert vanaf dit jaar een ‘andere methodiek voor bezoekersregistratie en telling’. Directeur Fedde van der Woude: "Wij kiezen ervoor dezelfde methodiek te volgen als onze joint-venture-partner VNU Exhibitions Europe. De internationale rekenmethode voor vakbeurzen gaat uit van het netto aantal unieke bezoekers’. Voor 2013 komt dit aantal uit op 4.026, een groei van ruim negentien procent ten opzichte van 2012." Van de vierduizend bezoekers kwam 28 procent voor Ecologistiek en 72 procent voor Ecomobiel. Hoewel exposanten over het algemeen met kleinere stands hebben deelgenomen dan in 2012, groeide hun aantal van 151 in 2012 naar 166 in 2013. De bezoekersevaluatie wordt de komende week afgerond maar uit de eerste resultaten wordt duidelijk dat fleet- en mobiliteitsmanagement steeds prominenter op de strategische agenda staat, zowel binnen de private als de publieke sector. "Er zijn dit jaar twee keer zoveel bezoekers geweest die zich direct met dit onderwerp bezighouden binnen hun organisaties", aldus Van der Woude. "Het gaat om het vinden van totaaloplossingen en dat strekt zich uit over de breedte van het thema mobiliteit. Slim werken en slim reizen is niet equivalent aan de keuze voor de lease-auto, het gaat verder dan dat. Of vanuit het oogpunt van transport en logistiek bekeken: het gaat niet alleen om een vrachtwagen op een alternatieve brandstof maar er is ook aandacht voor economischer rijgedrag. Men kijkt meer en meer naar het doel in plaats van naar de middelen."

De groeiende interesse in het bredere palet alternatieve brandstoffen tekende zich in 2012 al af. De groei van zeventien naar 23 procent in 2013 bevestigt dit beeld nadrukkelijk.

Van het totale bezoekersaantal is net als in 2012 ruim de helft eind- of medebeslisser met betrekking tot aankopen en investeringen. Tweederde kwam uit de private sector en eenderde van het bezoek kwam net als in eerdere jaren vanuit de verschillende overheidsinstanties en daarbinnen viel de groei op van het aantal geïnteresseerden vanuit gemeenten, van 47 procent in 2012 naar 56 procent in 2013.

Ecologistiek werd dit jaar voor het eerst gehouden. Het is duidelijk dat deze beurs een eigen doelgroep aanspreekt. "In 2012 gaf vijftien procent van het bezoek aan interesse te hebben in transport en logistiek, dit jaar komt ruim dertig procent van het totale bezoek specifiek voor ecologistiek."

Het thema luchtkwaliteit werd prominent op de kaart gezet door Toyota Nederland (hoofdsponsor van Ecomobiel) en het Longfonds. Guido Roozekrans, de manager press & public affairs: "In het kader van Toyota’s corporate visie ‘Towards Zero Emission’ communiceerden wij dat er beleidsmatig niet alleen naar de afbouw van het klimaatgas CO2 moet worden gekeken, maar ook naar de afbouw van de luchtverontreinigingsbestanddelen in voertuigemissies. Hiervoor is én-én-beleid nodig, waarin beide zaken dus geïntegreerd worden. Onderzoeksbureau CE Delft presenteerde in dit kader het onderzoek ‘Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto’s’. Op de tweede beursdag opende Toyota het succesvolle NWBA waterstofcongres. Spreker Didier Stevens van Toyota Motor Europe stelde de weg naar de introductie van de waterstofauto centraal." 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Ecomobiel-Ecologistiek trok zesduizend bezoekers - Automobielmanagement.nl

Ecomobiel-Ecologistiek trok zesduizend bezoekers

Beursorganisator 54Events zegt tevreden te zijn met de zesduizend bezoekers op de beurzen Ecomobiel en Ecologistiek in Ahoy. Maar de organisator zegt ook dat het ‘netto-aantal’ vierduizend is geweest.

Maar het bezoekersaantal van zesduizend is namelijk inclusief de sprekers van het inhoudelijke programma, de mediavertegenwoordigers, het herbezoek en de deelnemers. Vergeleken met 2012 laat dit aantal een groei zien van twaalf procent. Maar, het nieuwe management van 54Events hanteert vanaf dit jaar een ‘andere methodiek voor bezoekersregistratie en telling’. Directeur Fedde van der Woude: "Wij kiezen ervoor dezelfde methodiek te volgen als onze joint-venture-partner VNU Exhibitions Europe. De internationale rekenmethode voor vakbeurzen gaat uit van het netto aantal unieke bezoekers’. Voor 2013 komt dit aantal uit op 4.026, een groei van ruim negentien procent ten opzichte van 2012." Van de vierduizend bezoekers kwam 28 procent voor Ecologistiek en 72 procent voor Ecomobiel. Hoewel exposanten over het algemeen met kleinere stands hebben deelgenomen dan in 2012, groeide hun aantal van 151 in 2012 naar 166 in 2013. De bezoekersevaluatie wordt de komende week afgerond maar uit de eerste resultaten wordt duidelijk dat fleet- en mobiliteitsmanagement steeds prominenter op de strategische agenda staat, zowel binnen de private als de publieke sector. "Er zijn dit jaar twee keer zoveel bezoekers geweest die zich direct met dit onderwerp bezighouden binnen hun organisaties", aldus Van der Woude. "Het gaat om het vinden van totaaloplossingen en dat strekt zich uit over de breedte van het thema mobiliteit. Slim werken en slim reizen is niet equivalent aan de keuze voor de lease-auto, het gaat verder dan dat. Of vanuit het oogpunt van transport en logistiek bekeken: het gaat niet alleen om een vrachtwagen op een alternatieve brandstof maar er is ook aandacht voor economischer rijgedrag. Men kijkt meer en meer naar het doel in plaats van naar de middelen."

De groeiende interesse in het bredere palet alternatieve brandstoffen tekende zich in 2012 al af. De groei van zeventien naar 23 procent in 2013 bevestigt dit beeld nadrukkelijk.

Van het totale bezoekersaantal is net als in 2012 ruim de helft eind- of medebeslisser met betrekking tot aankopen en investeringen. Tweederde kwam uit de private sector en eenderde van het bezoek kwam net als in eerdere jaren vanuit de verschillende overheidsinstanties en daarbinnen viel de groei op van het aantal geïnteresseerden vanuit gemeenten, van 47 procent in 2012 naar 56 procent in 2013.

Ecologistiek werd dit jaar voor het eerst gehouden. Het is duidelijk dat deze beurs een eigen doelgroep aanspreekt. "In 2012 gaf vijftien procent van het bezoek aan interesse te hebben in transport en logistiek, dit jaar komt ruim dertig procent van het totale bezoek specifiek voor ecologistiek."

Het thema luchtkwaliteit werd prominent op de kaart gezet door Toyota Nederland (hoofdsponsor van Ecomobiel) en het Longfonds. Guido Roozekrans, de manager press & public affairs: "In het kader van Toyota’s corporate visie ‘Towards Zero Emission’ communiceerden wij dat er beleidsmatig niet alleen naar de afbouw van het klimaatgas CO2 moet worden gekeken, maar ook naar de afbouw van de luchtverontreinigingsbestanddelen in voertuigemissies. Hiervoor is én-én-beleid nodig, waarin beide zaken dus geïntegreerd worden. Onderzoeksbureau CE Delft presenteerde in dit kader het onderzoek ‘Luchtvervuilende en klimaatemissies van personenauto’s’. Op de tweede beursdag opende Toyota het succesvolle NWBA waterstofcongres. Spreker Didier Stevens van Toyota Motor Europe stelde de weg naar de introductie van de waterstofauto centraal." 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding