Fysicus Giel Berden van de Radboud Universiteit werkt mee aan het gezamenlijke onderzoeksproject van het Nijmeegse Felix-lab, FOM-instituut DIFFER en de Technische Universiteit Eindhoven, zo meldt de website Energienieuws. Duurzame energie wordt geproduceerd met wind of zonlicht en daarom is er soms veel en soms weinig energie beschikbaar. De opslag van een teveel aan duurzame energie is noodzakelijk en de meest efficiënte manier van opslag is het omzetten van de elektriciteit naar een chemische brandstof. Dat proces is geïnspireerd op fotosynthese bij planten die brandstof maken uit CO2.
De eerste stap bestaat uit het omzetten van koolstofdioxide CO2 naar koolstofmonoxide. CO2 wordt hierbij eerst omgezet in een zogenoemd plasma: een gas van geladen deeltjes. In het plasma breekt het CO2 en wordt CO gevormd. Om dat proces efficiënter te maken, moet precies begrepen worden wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Met die nieuwe informatie hopen Berden en collega’s de omzetting van CO2 naar brandstof veel efficiënter te maken en bovendien toepasbaar in de industrie.

In totaal ontvangen zeven onderzoeksprojecten subsidie. Een internationaal panel van experts koos deze projecten uit 32 ingediende voorstellen.  De zes andere onderzoeksprojecten  ontvangen ook subsidies, in totaal vijf miljoen euro. Het onderzoeksprogramma ‘CO2-neutral fuels’ valt binnen het NWO-thema Duurzame Energie, dat onderzoek naar de schone productie van brandstoffen uit water en koolstofdioxide stimuleert.

Meer