Het nieuwe station is eigendom van WaterstofNet en het resultaat van samenwerking binnen het Europese Interreg IV-programma Vlaanderen-Nederland. Het station biedt de waterstof vooralsnog aan onder een druk van 350 bar. Daarbij zullen nieuwe prototypes van een waterstofbus en -vuilniswagen uitgebreid worden getest. Binnen enkele maanden wordt de druk aan de pomp opgevoerd tot 700 bar. Dat maakt het station ook geschikt  voor toekomstige personenauto’s op waterstof.

De Helmondse installatie past in de Europese ambities om waterstof een prominentere plaats te geven in het streven naar emissievrij vervoer en transport. Ook de Provincie Noord-Brabant ondersteunt de zaak,  onder meer via de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).  Die heeft de ambitie om bussen binnen het openbaar vervoer in 2025 emissieloos te laten rijden. (bron: ALW)