Een en ander blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht waaraan 13 Europese landen hebben meegewerkt. Er werden metingen gedaan in 22 gebieden om de luchtverontreiniging bij de huisadressen van ruim 360.000 mensen in kaart te brengen. Daarmee kon de relatie tussen luchtverontreiniging en sterfte worden geanalyseerd. Zelfs tot onder de 15 microgram per kubieke meter werden nadelige gezondheidseffecten van fijnstof geregistreerd. Een groot deel van de bevolking in Europa woont in gebieden waar de uitstoot op die grens ligt.

Bron: Autointernationaal