Greenib Car eerste auto-importeur met MVO Certificaat

Hyundai-importeur Greenib Car heeft als eerste auto-importeur in Nederland de beschikking over managementsystemen die voldoen aan de norm ‘MVO-prestatieladder.’ Het certificaat is door TÜV Nederland uitgereikt op het voor handel en distributie hoogst haalbare niveau-3.

Greenib Car kreeg dit getuigschrift van de TüV omdat de Hyundai-importeur uit Sassenheim de zogenaamde CO2-footprint zoveel als mogelijk heeft teruggebracht. Ook op andere gebieden van het MVO, zoals ethisch juiste bedrijfsvoering, omgang met afval en keuzes van leveranciers, wordt door Greenib Car aan hoge normen voldaan.

Greenib Car bereikte niet alleen een grote reductie door te besparen op energie, papier en uitstoot, maar ook door in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen door te voeren. Ook de Hyundai-dealers worden gestimuleerd te voldoen aan de voor deze bedrijven geschikte norm ‘Erkend Duurzaam’. Een groot deel van het netwerk is inmiddels gecertificeerd, de resterende dealers volgen in 2014.

Het MVO Certificaat is van steeds groter belang voor de bedrijfsvoering van elke onderneming. Niet alleen stelt de overheid steeds hogere eisen aan duurzaam ondernemerschap, ook worden dealers, fleetowners, eindverbruikers, leveranciers, verhuurders, de fabrikant én de eigen medewerkers geacht dit te doen. Daarnaast schrijft de internationale Hyundai-organisatie nadrukkelijk richtlijnen uit voor alle aan Hyundai gelieerde bedrijven. Greenib Car, de Nederlandse Hyundai-importeur, loopt goed in de pas en heeft een transparant MVO-beleid geformuleerd. Dit MVO-beleid is gebaseerd op drie pijlers: People, Planet en Profit – dus met oog en hart voor de mens (eigen medewerkers tot stakeholders en klanten), het zo min mogelijk belasten van het milieu én het steunen van goede doelen of het stimuleren van lokale economie.

Greenib Car heeft diverse maatregelen genomen en investeringen gepleegd om de eigen CO2-footprint te verkleinen. ‘Dat begint al bij het terugdringen van het energieverbruik door simpele maatregelen zoals energiezuinige verlichting, een zuinige verwarmingsketel en de inloop van louter ‘groene’ energie voor ons kantoorpand in Sassenheim’, zegt HR-manager Mary Duijs, bij Greenib Car verantwoordelijk voor het MVO-beleid. Volgens haar heeft Greenib Car het MVO Certificaat Prestatieladder niveau-3 niet alleen gekregen omdat het energieverbruik flink is gedaald of omdat er minder afval is opgehaald. "Het belangrijkste winstpunt dat we hebben behaald, is dat duurzaamheid in alle facetten van onze organisatie is ingebed. Het certificaat geeft ook aan dat je eerlijk zaken doet, transparant in je bedrijfsvoering bent, oog en hart hebt voor je medewerkers, klanten en stakeholders en daarin een meetbare prestatie neerzet. Eén van onze MVO-activiteiten is bijvoorbeeld de sponsoring van een groot voetbaltoernooi voor G-voetballers. Ook dat initiatief telt."

Het MVO Certificaat Prestatieladder niveau-3 geeft aan dat Hyundai-importeur Greenib Car op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de goed weg is. Toch zijn er voor de nabije toekomst nog meer winstpunten te behalen. Volgens Hans Kwaad, algemeen directeur van Hyundai-importeur Greenib Car, is het van belang dat ook deze punten aandacht krijgen. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid en willen onze aandacht voor duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderstrepen met daden in plaats van woorden."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Greenib Car eerste auto-importeur met MVO Certificaat - Automobielmanagement.nl

Greenib Car eerste auto-importeur met MVO Certificaat

Hyundai-importeur Greenib Car heeft als eerste auto-importeur in Nederland de beschikking over managementsystemen die voldoen aan de norm ‘MVO-prestatieladder.’ Het certificaat is door TÜV Nederland uitgereikt op het voor handel en distributie hoogst haalbare niveau-3.

Greenib Car kreeg dit getuigschrift van de TüV omdat de Hyundai-importeur uit Sassenheim de zogenaamde CO2-footprint zoveel als mogelijk heeft teruggebracht. Ook op andere gebieden van het MVO, zoals ethisch juiste bedrijfsvoering, omgang met afval en keuzes van leveranciers, wordt door Greenib Car aan hoge normen voldaan.

Greenib Car bereikte niet alleen een grote reductie door te besparen op energie, papier en uitstoot, maar ook door in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen door te voeren. Ook de Hyundai-dealers worden gestimuleerd te voldoen aan de voor deze bedrijven geschikte norm ‘Erkend Duurzaam’. Een groot deel van het netwerk is inmiddels gecertificeerd, de resterende dealers volgen in 2014.

Het MVO Certificaat is van steeds groter belang voor de bedrijfsvoering van elke onderneming. Niet alleen stelt de overheid steeds hogere eisen aan duurzaam ondernemerschap, ook worden dealers, fleetowners, eindverbruikers, leveranciers, verhuurders, de fabrikant én de eigen medewerkers geacht dit te doen. Daarnaast schrijft de internationale Hyundai-organisatie nadrukkelijk richtlijnen uit voor alle aan Hyundai gelieerde bedrijven. Greenib Car, de Nederlandse Hyundai-importeur, loopt goed in de pas en heeft een transparant MVO-beleid geformuleerd. Dit MVO-beleid is gebaseerd op drie pijlers: People, Planet en Profit – dus met oog en hart voor de mens (eigen medewerkers tot stakeholders en klanten), het zo min mogelijk belasten van het milieu én het steunen van goede doelen of het stimuleren van lokale economie.

Greenib Car heeft diverse maatregelen genomen en investeringen gepleegd om de eigen CO2-footprint te verkleinen. ‘Dat begint al bij het terugdringen van het energieverbruik door simpele maatregelen zoals energiezuinige verlichting, een zuinige verwarmingsketel en de inloop van louter ‘groene’ energie voor ons kantoorpand in Sassenheim’, zegt HR-manager Mary Duijs, bij Greenib Car verantwoordelijk voor het MVO-beleid. Volgens haar heeft Greenib Car het MVO Certificaat Prestatieladder niveau-3 niet alleen gekregen omdat het energieverbruik flink is gedaald of omdat er minder afval is opgehaald. "Het belangrijkste winstpunt dat we hebben behaald, is dat duurzaamheid in alle facetten van onze organisatie is ingebed. Het certificaat geeft ook aan dat je eerlijk zaken doet, transparant in je bedrijfsvoering bent, oog en hart hebt voor je medewerkers, klanten en stakeholders en daarin een meetbare prestatie neerzet. Eén van onze MVO-activiteiten is bijvoorbeeld de sponsoring van een groot voetbaltoernooi voor G-voetballers. Ook dat initiatief telt."

Het MVO Certificaat Prestatieladder niveau-3 geeft aan dat Hyundai-importeur Greenib Car op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op de goed weg is. Toch zijn er voor de nabije toekomst nog meer winstpunten te behalen. Volgens Hans Kwaad, algemeen directeur van Hyundai-importeur Greenib Car, is het van belang dat ook deze punten aandacht krijgen. "Wij nemen onze verantwoordelijkheid en willen onze aandacht voor duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderstrepen met daden in plaats van woorden."

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding