KPMG ondervroeg voor dit onderzoek 200 topmanagers uit de internationale automobielindustrie. Die zien de belangstelling voor alternatieve aandrijftechnieken zoals elektriciteit, aardgas of biodiesel bij consumenten afnemen. Althans, vooral in de ‘gevestigde’ landen. Consumenten in de opkomende markten, zoals Brazilië, Rusland, India en China, zullen steeds vaker kiezen voor groene voertuigen.

Overheidssubsidies

Dat laatste heeft wellicht voor een groot deel te maken met het feit dat een aantal grote steden in deze landen te maken heeft met aanzienlijke luchtvervuiling, zegt Haijo Kampinga, bij KPMG verantwoordelijk voor de automobielsector. Kampinga: "De aanschaf van milieuvriendelijke, elektrisch aangedreven auto’s in andere landen, waaronder Nederland, zal in grote mate afhangen van de prijs. Overheidssubsidies en belastingmaatregelen zullen hierbij van grote invloed blijven."

Wel is er een toenemende belangstelling voor zuinige auto’s. Maar die belangstelling lijkt ten koste te gaan van alternatieve aandrijftechniek. De consument verkiest een ‘gewone’ zuinige auto die lang meegaat boven een uitvoering die voorzien is van de nieuwste innovaties.

Behoefte aan SUV’s

Toch blijkt energiezuinigheid niet bij elke consument boven aan het lijstje te staan. Kampinga: "Uit ons vorige onderzoek bleek al dat met name consumenten in de opkomende markten een niet aflatende behoefte hebben aan SUV’s en andere luxewagens. En aan deze trend lijkt voorlopig geen eind te komen. Ook in de gevestigde landen blijft de populariteit van SUV’s groot. Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat grote merken als Mercedes en Renault nieuwe modellen op de markt brengen, de Mercedes GLA en de Renault Captur."

Plug-in hybride modellen

Voor wat betreft de productie van elektrische auto’s voorziet de sector de komende vijf jaar de grootste toename in het aantal plug-in hybride modellen als het om elektrische auto’s gaat, zowel in Japan, West-Europa en Noord-Amerika als de opkomende landen. Kampinga: "Veel topmerken hebben er dan ook voor gekozen om hybride motoren in het hogere segment te introduceren, zoals bijvoorbeeld de Mercedes S500, de BMW i8 en de Lexus CT 200h. Het feit dat de sector de komende tijd gaat investeren in het zuiniger en minder milieubelastend maken van conventionele verbrandingsmotoren kan echter betekenen dat een verdergaande ontwikkeling van hybride motoren tot stilstand kan komen."

Mobiele apparaten

Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat de vraag naar technieken die het mogelijk maken om ook ‘aan het stuur’ verbonden te blijven met de buitenwereld toenemen. Kampinga: "Niet zo verwonderlijk. De consument verwacht in toenemende mate een naadloze verbinding met de kantoor- of thuisomgeving, hetzij door middel van software in de auto zelf, hetzij via plug-ins voor mobiele apparaten. Op dit moment zijn dit soort functies echter nog vrij kostbaar. Het voorzien van het voertuig van dit soort technieken stelt de fabrikant dan ook in de gelegenheid zijn marges aanzienlijk te vergroten."

Organische groei

De onderzochte bedrijven verwachten hun groeistrategie met name te realiseren door nieuwe markten te betreden en nieuwe producten te ontwikkelen. Kampinga: "Groei door middel van joint ventures en samenwerkingsverbanden heeft duidelijk plaatsgemaakt voor dit soort organische groei. Ruim 80% van de bedrijven in Japan, West-Europa en Noord-Amerika beschouwt organische groei als de belangrijkste ondernemingsstrategie."

Klik hier om het rapport te downloaden