De verhoging heeft niet alleen grote gevolgen voor de branche maar is ook erg slecht voor het klimaat en de luchtkwaliteit, claimt VVG. Volgens  de vereniging kan de Nederlandse overheid een voorbeeld nemen aan de buurlanden Duitsland en België, waar lpg wordt gestimuleerd door minder of geen accijns te heffen op autogas.
VVG heeft geen goed woord over voor de accijnsverhoging en het stimuleringsbeleid van het kabinet. Directeur Pehr Teulings van VVG: "Het is toch te gek voor woorden dat de accijns op lpg met zeven cent per liter is verhoogd om een gat van vijftig miljoen euro in de begroting te dichten, terwijl er een half miljard euro (tien keer zoveel) is uitgegeven aan het stimuleren van de verkoop van vooral grote stekkerhybrides waarin naast de batterij ook een brandstofmotor aanwezig is. Door lpg meer te stimuleren kunnen de Nederlandse milieudoelstellingen sneller en goedkoper worden gehaald. Autogas is de enige minder milieubelastende brandstof die in Nederland goed verkrijgbaar is, dankzij een landelijk dekkend netwerk van bijna negentienhonderd tankstations."
VVG roept de staatssecretaris daarom op de accijnsverhoging van lpg zo snel mogelijk terug te draaien en ‘het vertrouwen in lpg als schoonste brandstof’ te herstellen door de accijns weer te verlagen en voor de komende jaren vast te leggen. Buurlanden doen dit wel;  Duitsland bijvoorbeeld heeft jaren geleden besloten lpg als minder milieubelastende brandstof bij accijnsverhogingen ongemoeid te laten tenminste tot 2018. In  België wordt er helemaal geen accijns op lpg geheven.
Autogas (lpg) is vergeleken met benzine en diesel het schoonst. In vergelijking met diesel heeft autogas een veel lagere uitstoot van luchtverontreinigende stikstofoxiden (NOx) en roet- en stofdeeltjes. Vergeleken met benzine is de uitstoot van het broeikasgas CO2 tien tot vijftien procent lager. De uitlaatgassen van een auto op lpg laten bovendien een veel lagere uitstoot zien van ‘ongereglementeerde deeltjes’. Dat zijn stoffen die ook schadelijk zijn maar waarvoor de overheid nog geen regels heeft opgesteld, aldus  VVG.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding