Om er voor te zorgen dat er voldoende laadpunten in de openbare ruimte komen en zo elektrisch rijden te stimuleren rolt MRA-Elektrisch in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een netwerk van oplaadpunten uit. Door de cofinanciering van deze nieuwe oplaadpunten draagt LeasePlan er aan bij dat er uiteindelijk een dekkend netwerk van oplaadpalen komt waar haar klanten gebruik van kunnen maken.

LeasePlan is verheugd om als eerste grote leasemaatschappij deze mogelijkheid actief aan haar leaserijders aan te kunnen bieden. "Wij willen elektrisch rijden graag makkelijker maken voor onze leaserijders", aldus Erik Henstra, directeur services & operations van LeasePlan Nederland. "Door samen te werken met MRA-Elektrisch kunnen wij er voor zorgen dat er voor onze rijders meer laadvoorzieningen komen waar ze hun elektrische auto kunnen opladen. Hierdoor kan er bovendien met een Plugin-hybride meer kilometers elektrisch worden gereden, waardoor de CO2-uitstoot vermindert en de brandstofkosten voor de werkgever afnemen."
Maarten Linnenkamp, projectmanager MRA-Elektrisch: "Alhoewel de kosten van laadpalen de afgelopen jaren al flink gedaald zijn, is het plaatsen en exploiteren van laadpalen op dit moment nog niet rendabel. De verkoop van stroom levert nog onvoldoende op omdat er nog geen grote aantallen elektrische auto’s rijden. Om de markt op gang te brengen moeten er door markt en overheid nog de benodigde investeringen worden gedaan. LeasePlan levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de realisatie van meer oplaadpunten op straat. Dat is goed nieuws voor de luchtkwaliteit in onze steden".

De nieuwe oplaadpunten worden op aanvraag binnen een straal van driehonderd meter van het eigen woonadres geplaatst, maar gelden wel als publieke voorziening. Iedere laadpaal heeft twee oplaadmogelijkheden.