PEM heet nu Platform Toekomstbestendige Mobiliteit

Bij het tankstation Green Planet in het Drentse Pesse is de officiële verbreding van het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) tot het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM) in gang gezet.

Dit gebeurde symbolisch door het oplaten van ballonnen die de verschillende pijlers van het nieuwe Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM) symboliseren. PEM is daarmee vanaf deze week opgevolgd door PTM.
Ook dit PTM is weer een initiatief van RAI Vereniging.  Het platform spant zich ervoor in dat nieuwe voertuigtechnologieën en -technieken het levenslicht zien in een omgeving waarin zij maximaal benut kunnen worden. PTM bereidt ‘de wereld’ voor op innovaties die over enige jaren gemeengoed zullen zijn. "Het is een logische stap", vindt kwartiermaker Eric Beers. "Om actueel en up-to-date te blijven,  is dit een noodzakelijke stap. PEM was oorspronkelijk een initiatief dat we voor een paar jaar voorzien hadden. Het lijkt, mede door de fiscale stimulering, de goede kant op te gaan wat betreft het naar de markt brengen van de eerste elektrische auto’s in ons land. Maar er zijn verschillende andere kansrijke nieuwe technieken en technologieën zoals rijden op (groen)gas en waterstof. Om die optimaal te kunnen introduceren en benutten, hebben we PTM opgericht. Zo kunnen we in de toekomst alle duurzaamheids- en veiligheidskansen ervan benutten.
PTM is ook nauw betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van ict en connected cars. Een ontwikkeling die PTM niet kan en mag negeren, aldus Beers.

PEM heet nu Platform Toekomstbestendige Mobiliteit - Automobielmanagement.nl

PEM heet nu Platform Toekomstbestendige Mobiliteit

Bij het tankstation Green Planet in het Drentse Pesse is de officiële verbreding van het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) tot het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM) in gang gezet.

Dit gebeurde symbolisch door het oplaten van ballonnen die de verschillende pijlers van het nieuwe Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM) symboliseren. PEM is daarmee vanaf deze week opgevolgd door PTM.
Ook dit PTM is weer een initiatief van RAI Vereniging.  Het platform spant zich ervoor in dat nieuwe voertuigtechnologieën en -technieken het levenslicht zien in een omgeving waarin zij maximaal benut kunnen worden. PTM bereidt ‘de wereld’ voor op innovaties die over enige jaren gemeengoed zullen zijn. "Het is een logische stap", vindt kwartiermaker Eric Beers. "Om actueel en up-to-date te blijven,  is dit een noodzakelijke stap. PEM was oorspronkelijk een initiatief dat we voor een paar jaar voorzien hadden. Het lijkt, mede door de fiscale stimulering, de goede kant op te gaan wat betreft het naar de markt brengen van de eerste elektrische auto’s in ons land. Maar er zijn verschillende andere kansrijke nieuwe technieken en technologieën zoals rijden op (groen)gas en waterstof. Om die optimaal te kunnen introduceren en benutten, hebben we PTM opgericht. Zo kunnen we in de toekomst alle duurzaamheids- en veiligheidskansen ervan benutten.
PTM is ook nauw betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van ict en connected cars. Een ontwikkeling die PTM niet kan en mag negeren, aldus Beers.