Ecomobiel biedt bezoekers zowel op als rondom de beursvloer ideeën en praktische oplossingen om economischer, maar zeker ook duurzamer om te gaan met mobiliteitsvraagstukken. "Denk bijvoorbeeld aan manieren om energie- en brandstofkosten te verlagen, de ideale mobiliteitsmix samen te stellen, hoe je een wagenpark slim organiseert of de doorstroming van verkeer te verbeteren valt door weggebruikers tijdig te informeren," somt beursorganisator Paul Jan Jacobs op. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de technologie, maar juist aan praktische instrumenten die aanleiding geven tot een positieve gedragsverandering.

Toename flexibilisering

Zakelijke mobiliteit kost de BV Nederland 15 miljard euro op jaarbasis. 10% – 20% van de totale kosten van medewerkers zijn direct toe te schrijven aan mobiliteitskosten. 85% hiervan gaat op aan gebruik van de auto, 14% aan openbaar vervoer en de fiets slechts 1%-2%. Deze onbalans zorgt dan ook voor een ongezond leefklimaat, verslechterde concurrentieposities en infrastructurele uitdagingen op het (stedelijke) verkeersnet. "Wat dat aangaat is er nog veel te winnen," aldus Jacobs. Maar er gloort ook hoop volgens de beursorganisator. Zo beloont de werkgever de werknemer steeds vaker op basis van ‘gebruik in plaats van bezit’ door hen zelf mobiliteitskeuzes te laten maken binnen een vastgesteld budget. ‘Total Cost of Ownership’ evolueert naar ‘Total Cost of Mobility’. Op grotere schaal zijn er inmiddels succesvolle ‘Spitsmijden’ projecten die weggebruikers bewust laten kiezen voor een alternatief vervoermiddel om de auto thuis te laten of juist buiten de drukke spits de weg op te gaan.

Geen heilige koe meer

Multimodaliteit vormt het nieuwe devies. Jacobs licht toe: "De auto geldt niet langer meer als de heilige koe voor de meeste werknemers." Zo ziet 87% van de jonge werknemers tot 34 jaar de auto niet meer als statussymbool, maar willen flexibel en mobiel zijn. Als onderdeel van de mobiliteitsmix kan inmiddels gekozen worden voor bijvoorbeeld  de CO2 arme auto, ov, taxi, maar zeker ook de E-Scooter of E-bike voor woon-werk verkeer. Hoogste tijd dus voor werkgevers en overheden om inspiratie op te doen in de zone Light Electric Vehicles op de beursvloer." Een aansluitende trend is de snelle groei van deelauto’s, shortleaseproducten, mobiliteitskaarten- en diensten.  

Intelligent verbonden op weg

In de zeer nabije toekomst zullen gebruikers, hun voertuigen en omgeving constant met elkaar in verbinding staan. Nederland loopt voorop in deze ontwikkeling. Op dit moment werken diverse Nederlandse bedrijven uit de domeinen Automotive, ICT en Infra  samen om slimmer gebruik te maken van tijd, middelen en ruimte.

Jacobs ziet het als een uitdagende en baanbrekende stap. "Zo is de verwachting dat binnen 10 jaar 60% tot 80% van de voertuigen uitgerust zijn met een chip. Aangezien de bezoekers van Ecomobiel een aanzienlijk deel van totale zakelijke berijders van Nederland vertegenwoordigen, wordt het tijd om hen in ‘verbinding’ te brengen met deze ontwikkelingen, zodat innovatie haar weg vindt naar de gebruiker. Deze ‘Smart Mobility’ oplossingen en toekomstige ontwikkelingen komen op de beursvloer en in informatiesessies aan bod.  

Aanbieding Ecomobiel en Automobiel Management

U kunt nu gratis registreren voor Ecomobiel en het Automobiel Management Seminar ‘de Auto van de Toekomst in 2019′. Het seminar is onderdeel van het Future Intelligent Mobility blok op woensdag 8 oktober van 15.15 – 16.45 uur. Registreer nu kosteloos voor een beursbezoek en het seminar.

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding