Het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche ARN werkt hiervoor samen met Europese clusterorganisaties. Men wil komen tot toepassingsmogelijkheden voor hergebruik. ARN vervult een voortrekkersrol in het Europese project S-LIFE (S van Sustainable) dat moet leiden tot meer Europese samenwerking op recyclinggebied. In het project wil men kennis delen en samen onderzoek opzetten om te komen tot een efficiëntere cyclus van de grondstoffen en onderdelen gedurende de levenscyclus van de auto. Recycling vormt daar een substantieel onderdeel van.
ARN bekijkt of het mogelijk is een Europese samenwerking tussen de verschillende PST-fabrieken te realiseren, inclusief het uitwisselen van de expertise die bij de afzonderlijke lidstaten op recyclinggebied beschikbaar is. Bovendien houdt ARN zich bezig met een Europees lesprogramma voor demontage van huidige en toekomstige auto’s en met een bewustwordingscampagne over ‘resource efficiency’ en recycling, Het project S_LIFE heeft inmiddels geleid tot concrete samenwerking  in de recyclingtechnologie: met een grote Franse shredder en Europese betonproducenten onderzoekt men de directe toepassing van automotive shredder residue (asr) in lichtgewicht beton.

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding