Bij de toegangswegen tot het Utrechtse centrum zijn de kentekenchecks al enige tijd operationeel. Iedere automobilist krijgt een duidelijk Ja of Nee te zien. In dat laatste geval betreft het dus, volgens het kentekenregister, een oude diesel(bus). Maar bij de start van de publiekscampagne eind oktober bleek het systeem niet betrouwbaar. De meest oude dieselbus kreeg van het systeem nog een groen ‘ja’ te zien.

Dat laatste is nu verholpen, maar onlangs bleek dat de procedure voor de introductie van nieuwe borden langer duurt dan de gemeente had voorzien. Daardoor kan niet vanaf 1 januari 2015 beboet worden, maar waarschijnlijk pas vanaf 1 mei. Een nieuw verkeersbord introduceer je niet zomaar even.

De regeling gaat dus wel in per 1 januari 2015 maar handhaven op de zone is nog niet mogelijk. Inmiddels vinden er al voorlichtingscampagnes plaats. Inzet van de regeling is het verbeteren van de luchtkwaliteit, vooral het verminderen van roetconcentraties.

Sloopregeling

Met de milieuzone is één van de maatregelen om aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen. Deze maatregel maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen. Zo geldt er ook een sloopregeling voor auto’s en busjes die de stad niet meer in mogen. Van de sloopregeling maken al ruim 2000 mensen gebruik, meldt de gemeente Utrecht. Dit is dus nog ruim voor de ingangsdatum van de milieuzone.

Utrecht is de 1e stad in Nederland met een milieuzone voor personenauto’s. Dit valt ook samen met een belangrijk jaar – namelijk 2015 – voor overheden in de NSL: halen ze de doelstellingen wel of niet? In Amsterdam en Rotterdam is er ook gesproken over een milieuzone, maar die heeft het politiek niet gehaald. Van overige initiatieven is op dit moment niets bekend.

Kritische kanttekeningen

Organisaties als ANWB, Bovag en KNAC hadden kritische kanttekeningen. Het KNAC voerde ook actie tegen de maatregel. Zij zijn van mening dat er andere maatregelen zijn die beter of effectiever zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook bij de gemeente Utrecht was verdeeldheid hierover. Met een meerderheid van stemmen is het voorstel toch aangenomen.

Bron: Trends in Autoleasing  

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding