Allego en Vandebron: ev-rijden op lokale energie

Allego, aanbieder van laadoplossingen voor elektrisch vervoer, gaat samenwerken met Vandebron voor levering van schone energie.

Allego samenwerking met Vandebron

Vandebron is de eerste energieleverancier die schone energie rechtstreeks van lokale producenten koopt. De twee Nederlandse bedrijven zetten hiermee een belangrijke stap naar volledig schone mobiliteit. Binnen de samenwerking zal Vandebron de schone stroom verzorgen en Allego het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de laadinfrastructuur op zich nemen om elektrische voertuigen op te laden, zo melden de partijen.
Door de samenwerking tussen Vandebron en Allego wordt het voor ev-rijders mogelijk hun auto te laden met groene stroom die in hun eigen regio is opgewekt. Uit onderzoek* blijkt dat Nederlanders gemiddeld 23 kilometer rijden naar en van hun werk. Met een elektrische auto wordt de lokaal opgewekte stroom dan ook hoofdzakelijk lokaal verbruikt. VandeBron zal per direct elektriciteit leveren voor de laadpalen die Allego in Nederland heeft staan. Allego meldt dat men laadpalen in meer dan honderd Nederlandse gemeenten realiseert. "De maatschappij wordt zich steeds meer bewust van de herkomst van de energie die zij verbruikt. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de opkomst van groene energieleveranciers zoals Vandebron, maar ook in de toename van elektrisch vervoer", vindt directeur Anja van Niersen van Allego. "We moeten naar een volledig transparante en duurzame energiemarkt. Daarom is het geweldig dat wanneer je je auto oplaadt, je ook kan zien waar de energie vandaan komt en dat die energie duurzaam is geproduceerd," zegt oprichter Matthijs Guichelaar van Vandebron.
 

Allego en Vandebron

Allego realiseert, beheert en ontwikkelt laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, inclusief bijbehorende services.  Door laadlocaties binnen Europa te creëren, wil Allego dat iedereen altijd en overal zijn elektrische auto kan laden.  Allego is een zelfstandige entiteit binnen de Alliander groep, een nutsbedrijf dat is voortgekomen uit Nuon. Alliander is al sinds 2009 actief op het gebied van elektrisch vervoer. In 2013 heeft Alliander zijn activiteiten op het gebied van elektrisch vervoer verzelfstandigd en ondergebracht in een aparte vennootschap met de naam Allego.
Via de website van Vandebron kunnen consumenten energie rechtstreeks van een lokale energiebron kopen. Vandebron heeft zelf geen productie en verbindt enkel vraag en aanbod met elkaar, zonder winstmarge op de energie. Zo ontstaat er een betere prijs voor zowel de consument, als voor de energiebron waardoor de investeringscase voor duurzame energie beter wordt. Vandebron wil zo een transitie naar duurzame energie versnellen. Inmiddels zijn al ruim 55 duizend huishoudens aangesloten op zo’n vijftig energiebronnen, die ofwel wind-, bio- of zonne-energie produceren.

*KiM-rapport Mobiliteitsbalans 2013, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Allego en Vandebron: ev-rijden op lokale energie - Automobielmanagement.nl

Allego en Vandebron: ev-rijden op lokale energie

Allego, aanbieder van laadoplossingen voor elektrisch vervoer, gaat samenwerken met Vandebron voor levering van schone energie.

Allego samenwerking met Vandebron

Vandebron is de eerste energieleverancier die schone energie rechtstreeks van lokale producenten koopt. De twee Nederlandse bedrijven zetten hiermee een belangrijke stap naar volledig schone mobiliteit. Binnen de samenwerking zal Vandebron de schone stroom verzorgen en Allego het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de laadinfrastructuur op zich nemen om elektrische voertuigen op te laden, zo melden de partijen.
Door de samenwerking tussen Vandebron en Allego wordt het voor ev-rijders mogelijk hun auto te laden met groene stroom die in hun eigen regio is opgewekt. Uit onderzoek* blijkt dat Nederlanders gemiddeld 23 kilometer rijden naar en van hun werk. Met een elektrische auto wordt de lokaal opgewekte stroom dan ook hoofdzakelijk lokaal verbruikt. VandeBron zal per direct elektriciteit leveren voor de laadpalen die Allego in Nederland heeft staan. Allego meldt dat men laadpalen in meer dan honderd Nederlandse gemeenten realiseert. "De maatschappij wordt zich steeds meer bewust van de herkomst van de energie die zij verbruikt. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de opkomst van groene energieleveranciers zoals Vandebron, maar ook in de toename van elektrisch vervoer", vindt directeur Anja van Niersen van Allego. "We moeten naar een volledig transparante en duurzame energiemarkt. Daarom is het geweldig dat wanneer je je auto oplaadt, je ook kan zien waar de energie vandaan komt en dat die energie duurzaam is geproduceerd," zegt oprichter Matthijs Guichelaar van Vandebron.
 

Allego en Vandebron

Allego realiseert, beheert en ontwikkelt laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer, inclusief bijbehorende services.  Door laadlocaties binnen Europa te creëren, wil Allego dat iedereen altijd en overal zijn elektrische auto kan laden.  Allego is een zelfstandige entiteit binnen de Alliander groep, een nutsbedrijf dat is voortgekomen uit Nuon. Alliander is al sinds 2009 actief op het gebied van elektrisch vervoer. In 2013 heeft Alliander zijn activiteiten op het gebied van elektrisch vervoer verzelfstandigd en ondergebracht in een aparte vennootschap met de naam Allego.
Via de website van Vandebron kunnen consumenten energie rechtstreeks van een lokale energiebron kopen. Vandebron heeft zelf geen productie en verbindt enkel vraag en aanbod met elkaar, zonder winstmarge op de energie. Zo ontstaat er een betere prijs voor zowel de consument, als voor de energiebron waardoor de investeringscase voor duurzame energie beter wordt. Vandebron wil zo een transitie naar duurzame energie versnellen. Inmiddels zijn al ruim 55 duizend huishoudens aangesloten op zo’n vijftig energiebronnen, die ofwel wind-, bio- of zonne-energie produceren.

*KiM-rapport Mobiliteitsbalans 2013, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.