KNAC stapt naar Raad van State om milieuzone

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club tekent hoger beroep aan tegen de eerder gedane uitspraak van de Rechtbank Utrecht inzake de Utrechtse milieuzone.

In de bedoelde uitspraak (van 10 januari 2016) zegt KNAC verschillende aanknopingspunten te vinden om het verzet tegen de milieuzone voort te zetten. In eerdere instantie vernietigde de Rechtbank onder meer het verkeersbesluit van de gemeente Utrecht en werd het bezwaar van KNAC gegrond geacht. Ook noemde de Rechtbank het effect van de ingestelde milieuzone ‘marginaal’ en aanzienlijk kleiner dan door de gemeente Utrecht werd voorgehouden. Maar KNAC is het niet eens met de beslissing van de rechter om de milieuzone ondanks dit alles toch in stand te houden en dit is de reden waarom KNAC en de erbij aangesloten Vriendenclubs nu hoger beroep instellen.

Los van het feit dat het instellen van de Utrechtse milieuzone per 1 januari 2015 nauwelijks effect sorteert, er volgens KNAC aanzienlijke kosten zijn voor zowel de gemeente als de automobilisten en een en ander onzorgvuldig is uitgevoerd, vreest de club voor ‘een wirwar aan regels’ per gemeente. Als er al sprake zou moeten zijn van een milieuzone dan moet daar een uniform, nationaal beleid voor komen. Verder signaleert KNAC dat de motie van de Tweede Kamer om het tot nu toe gehanteerde bord voor milieuzones niet voor personenauto’s te laten gelden, niet in de eerdere uitspraak van de rechtbank is meegewogen. Tot slot is de overweging hoe de verhouding van de vervuiling met andere weggebruikers is, ten onrechte buiten beschouwing gelaten, vind de automobilistenclub.

 

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

KNAC stapt naar Raad van State om milieuzone - Automobielmanagement.nl

KNAC stapt naar Raad van State om milieuzone

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club tekent hoger beroep aan tegen de eerder gedane uitspraak van de Rechtbank Utrecht inzake de Utrechtse milieuzone.

In de bedoelde uitspraak (van 10 januari 2016) zegt KNAC verschillende aanknopingspunten te vinden om het verzet tegen de milieuzone voort te zetten. In eerdere instantie vernietigde de Rechtbank onder meer het verkeersbesluit van de gemeente Utrecht en werd het bezwaar van KNAC gegrond geacht. Ook noemde de Rechtbank het effect van de ingestelde milieuzone ‘marginaal’ en aanzienlijk kleiner dan door de gemeente Utrecht werd voorgehouden. Maar KNAC is het niet eens met de beslissing van de rechter om de milieuzone ondanks dit alles toch in stand te houden en dit is de reden waarom KNAC en de erbij aangesloten Vriendenclubs nu hoger beroep instellen.

Los van het feit dat het instellen van de Utrechtse milieuzone per 1 januari 2015 nauwelijks effect sorteert, er volgens KNAC aanzienlijke kosten zijn voor zowel de gemeente als de automobilisten en een en ander onzorgvuldig is uitgevoerd, vreest de club voor ‘een wirwar aan regels’ per gemeente. Als er al sprake zou moeten zijn van een milieuzone dan moet daar een uniform, nationaal beleid voor komen. Verder signaleert KNAC dat de motie van de Tweede Kamer om het tot nu toe gehanteerde bord voor milieuzones niet voor personenauto’s te laten gelden, niet in de eerdere uitspraak van de rechtbank is meegewogen. Tot slot is de overweging hoe de verhouding van de vervuiling met andere weggebruikers is, ten onrechte buiten beschouwing gelaten, vind de automobilistenclub.

 

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding