Dat schrijft het Umweltbundesambt in Wenen in een advies over de omschakeling op schone energie. Het uiteindelijke doel is om de uitstoot van broeikasgassen van fossiele brandstoffen tegen 2050 tot 90 procent van het niveau van 2005 terug te dringen. Op die manier kan Oostenrijk voldoen aan de uitgangspunten van de Milieuconferentie van Parijs van vorig jaar. Om dat te bereiken moet er volgens de milieu-ambtenaren vooral drastisch worden ingegrepen in het wagenpark: "De verkoop van conventioneel aangedreven personenauto’s moet sterk worden ingeperkt." De Oostenrijkse dienst wijst als voorbeeld naar Noorwegen dat benzine- en dieselauto’s vanaf 2025 wil weren.