Fiat wilde geen Duitse directeuren sturen ‘omdat alleen Italiaanse managers kunnen antwoorden op de vraag of Fiat-voertuigen aan de Europese emissie voorschriften voldoen’. Dobrindt noemt dat echter ‘een niet-coöperatieve houding die volstrekt niet te begrijpen is.’ Dorbrindt vindt dat er concrete beschuldigingen tegenover de autofabrikanten op tafel liggen: "Het was passend geweest als Fiat zich daartegen zou verweren bij de onderzoekscommissie."

De Duitse verkeersdienst, het Kraftfahrt-Bundesambt, zal nu haar bevindingen met de emissie-waarden van Fiat naar de Italiaanse typegoedkeuringsdienst sturen. Dobrindt vindt op grond van zijn ervaringen dat ‘de betrokken regelingen op Europees niveau veranderd moeten worden.’