In Antwerpen gaat de LEZ al per 1 januari aanstaande in, Brussel volgt een jaar later terwijl Gent de maatregel pas in 2020 in wil voeren. In Antwerpen krijgen bezitters van een ‘verboden auto’ een boete als ze de zone toch binnen rijden maar de andere twee steden denken over ‘zero-tolerantie’.

Gent wil het invoeren van de milieuzone ondersteunen met aanvullende maatregelen zoals subsidie voor elektrische fietsen of voor autodelen. Bovendien wil de stad ‘de invloed onderzoeken die het verbod zou hebben voor mensen met een laag inkomen omdat die vaak in een oude auto rijden,’ aldus milieuschepen Tine Heyse in de Vlaamse pers.