Met Prinsjesdag in aantocht kan de kilometerheffing weer op de politieke agenda komen te staan. Ook al omdat Brussel het plan een paar maanden geleden opwierp als zijnde een goede manier om het milieu te ontlasten en de CO2-uitstoot terug te dringen.

Maar die milieuwinst blijft uit, als we de uitkomsten van dit onderzoek mogen geloven, dat in samenwerking met De Vragenlijstexpert deze maand is uitgevoerd onder 1.022 Nederlanders, waarvan 99,7 % autobezitters. Een meerderheid (52%) laat de auto, ondanks een heffing, er niet om staan. Slechts 26% zou de auto wel vaker laten staan als voornamelijk het gebruik ervan wordt belast.

Thomas Edens, algemeen directeur van Finnik, denk zelfs dat kilometerheffing leidt tot meer autobezit. "Wat niet is meegenomen in het onderzoek, maar wat wij zeker verwachten, is dat het goedkoper maken van bezit, inherent aan het invoeren van de kilometerheffing, hoogstwaarschijnlijk juist leidt tot meer bezit". 

Jongeren

Een ander opmerkelijk resultaat is dat meer dan driekwart van de respondenten (87%) het belangrijk vindt om een auto te bezitten en dat een tweede auto per huishouden niet belast moet worden. "De laatste tijd lezen we steeds meer in de media over jongeren die reizen en het delen van ervaringen belangrijker vinden dan het bezit van een auto of een huis. Vreemd, want de onderzoeksresultaten laten dus het tegenovergestelde zien", aldus Edens.

Een kleine meerderheid (51%) van de respondenten is het er wel mee eens dat zuinige auto’s minder belast moeten worden. Dat sluit voor een deel aan bij de maatregelen van het huidige kabinet en in andere Europese landen om het gebruik en de aanschaf van elektrische auto’s zwaar te stimuleren met belastingvoordelen.

Desalniettemin is er geen meerderheid te vinden voor het zwaarder belasten van niet-zuinige auto’s. Een veelgehoorde klacht is dat de belastingvoordelen worden gegeven op de fabrieksopgave van de CO2-uitstoot, terwijl de werkelijke hoeveelheid CO2-uitstoot heel anders kan zijn.