De minister, die bovenop het Volkswagen-dossier zit, heeft de na ‘dieselgate’ ingestelde deskundigencommissie opdracht gegeven zeven auto’s aan een nadere inspectie te onderwerpen. De commissie moet daarbij vooral kijken naar de al vastgestelde overschrijdingen van de maximale emissies en de software zelf die daarbij wordt ingezet.

De Franse commissie heeft eerder 86 modellen van een reeks fabrikanten onderzocht en daarbij vastgesteld dat in vrijwel alle gevallen de emissienormen worden overschreden. Behalve bij VW heeft de commissie in eerste instantie geen bewijzen gevonden dat sjoemelsoftware is toegepast.