Het milieuagentschap is uitgegaan van een scenario waarbij in 2050 vier op de vijf – en dus nog niet eens alle – auto’s elektrisch zouden zijn. In de meeste landen maken EV’s op dit moment nog lang geen één procent uit van het wagenpark. Het elektrisch rijden zou wel een enorme bijdrage leveren aan het terugdringen van de luchtvervuiling. De CO2 uitstoot door de hele transportsector zou in het scenario immers met 90 procent dalen.

De Europese Commissie zelf gaat er tot nu toe van uit dat in 2050 hooguit acht procent van de auto’s elektrisch aangedreven zal worden.