Door de belastingvrijstellingen is het in alle gevallen aantrekkelijker om voor een dieselauto te kiezen, schrijft CE Delft in het onderzoek. De ‘overheidsvoertuigen’ hebben immers niets te maken met de dieseltoeslagen op BPM en MRB terwijl ze wel profiteren van de goedkopere dieselprijs aan de pomp. "Dit werkt de overheidsdoelstelling voor Duurzaam Inkopen tegen: de vuilste auto’s ten aanzien van NOx-uitstoot genieten het grootste belastingvoordeel", aldus het rapport.

De belastingvrijstelling is dan ook een ‘milieuschadelijke subsidie’ die zorgt voor een toename van de NOx-emissie en een verslechtering van de luchtkwaliteit en een verhoogde gezondheidsschade. Deze maatschappelijke kosten bedragen circa 55 miljoen euro per jaar. "Ter vergelijking: bij benzineauto’s is dit bedrag ongeveer 3 miljoen, bij plug-in hybrides circa 1 miljoen. 70 ambtenaren werken daarnaast aan de vrijstellingsregeling: dit kost 4,5 miljoen euro per jaar. Door de belastingvrijstelling (MRB en BPM) loopt de schatkist minimaal 125 miljoen euro mis", aldus Natuur & Milieu in een reactie.

Het opheffen van de belastingvrijstellingen is, volgens CE Delft, een voor de hand liggende maatregel. Hierdoor ontstaat er een eerlijker speelveld ten aanzien van de belastingen voor diesel en schonere autosoorten zoals benzineauto’s, plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s.

Maar de kosten van het gebruik van dieselauto’s gaan dan wel omhoog. Ook voor taxichauffeurs. Terwijl er voor de overheid wel maatregelen denkbaar zijn om de kostenstijging te compenseren, wordt het voor de taxibranche al lastiger, erkent CE Delft (bron: Trends in Autoleasing).

Het rapport is HIER in te zien