Dat heeft de International Council on Clean Transportation ICCT, die ook dieselgate in de VS aan het licht heeft gebracht, bekend gemaakt na een nieuw onderzoek. De ICCT begon al in 2001 met het regelmatig meten en onderzoeken van het werkelijke brandstofverbruik. In dat jaar was de gemiddelde afwijking nog negen procent maar dat is nu opgelopen tot 42 procent. "De gegevens bevestigen dat de kloof tussen wat de fabrikant opgeeft en wat de klanten daadwerkelijk aan brandstof verbruiken steeds groter is geworden en inmiddels ook een recordhoogte heeft bereikt," zegt Uwe Tietge van ICCT. "Omdat er een direct verband ligt met de uitstoot van CO2 belasten automobilisten het klimaat veel meer dan wordt gedacht."

Volgens Tietge’s collega Peter Mock ligt de oorzaak vooral in het feit ‘dat de autoconcerns steeds weer systematisch gaten in de bestaande regelgeving weten te benutten.’ Zo worden de auto’s die voor de testen worden aangeboden altijd optimaal aangepast. "In het verkeer kom je dan tot een heel andere verbruikswaarde."