In eerste instantie zijn drie onderzoeksrechters benoemd die leiding zullen geven aan de verdere strafrechtelijke procedure. Hun werk richt zich op ‘misleiding over de substantiële kwaliteiten en uitgeoefende controles rond de uitstoot van schadelijke stoffen waarbij de feiten tot gevolg hebben dat de betrokken producten gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier,’ aldus de verklaring van het parket in Parijs.

Dat volgt op een uitgebreid onderzoek door de concurrentiedienst die in januari vorig jaar invallen deed bij verschillende vestigingen van Renault. Daarnaast heeft minister van milieu Royal na het bekend worden van de VW-dieselgate affaire een onderzoekscommissie ingesteld die vooral Renault maar ook andere fabrikanten onder vuur heeft genomen. De commissie concludeerde met name dat de Captur veel meer schadelijke stoffen uitstootte dan wettelijk is toegestaan. Na het bekend worden van het bericht daalde het aandeel Renault op de beurs van Parijs met 4,5 procent.