Total zegt daarmee te reageren op een toenemende vraag van haar klanten zoals transportbedrijven en gemeenten of andere overheden die hun bussen of vuilniswagens op aardgas willen laten rijden.

In Frankrijk zelf rijden ongeveer 14.500 voertuigen op CNG. Die hebben op dit moment de beschikking over zo’n 50 vulstations. Total zelf exploiteert wereldwijd momenteel 450 van dergelijke voorzieningen. De nieuwe aardgas-tankstations komen vooral op industrieterreinen waar veel logistieke bedrijven zijn gevestigd.
"Aardgas blijft in het grote plaatje marginaal vergeleken bij diesel maar op bepaalde markten blijft het toch in opkomst, met name voor voertuigen die veel in stadscentra rijden," stelt Total.

Motoren op aardgas stoten de helft minder fijnstof uit dan conventionele motoren. Bovendien zijn voertuigen op CNG buitengewoon stil. Het bereik van 400 tot 500 kilometer op een volle tank is zeker op dit moment nog flink groter dan van elektrische voertuigen.