Dat blijkt uit het onlangs verschenen duurzaamheidverslag van ARN, voorheen Auto Recycling Nederland. Deze prestatie is geleverd door de meer dan 300 autodemontagebedrijven, shredderbedrijven en recyclingbedrijven. Zij verwerkten in 2016 185.740 auto’s en in totaal bijna 57 miljoen kilogram materiaal. Hiermee is de wettelijke doelstelling van 95 procent ruimschoots behaald. Het recyclingsysteem wordt gefinancierd door de recyclingbijdrage die consumenten betalen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Door kostenbesparingen kan de bijdrage de komende jaren omlaag. Van 42,50 euro in 2017 naar 35 euro per auto in 2020.

Het behaalde percentage van 98,7 procent bestaat voor 88,9 procent uit hergebruik als product of als materiaal en voor 9,8 procent uit energieterugwinning. Hiermee is de wettelijk vereiste doelstelling van 95 procent autorecycling ruimschoots behaald. Deze cijfers zijn berekend op basis van de Europese richtlijn 2000/53/EG die de behandeling van autowrakken beschrijft.

Het recyclingsysteem wordt gefinancierd door de recyclingbijdrage die consumenten betalen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Door innovaties en kostenbesparingen kan de recyclingbijdrage de komende jaren stapsgewijs omlaag. Van 42,50 euro in 2017 naar 35 euro per auto in 2020.

Het Duurzaamheidverslag is te vinden op http://www.arn-duurzaamheidverslag.nl/nl/home_nl/

PST fabriek

Het recyclingresultaat van ARN is mede te danken aan de Post-Shredder Technologie (PST) fabriek in Tiel die ARN sinds 2011 in bedrijf heeft. Deze fabriek is opgericht om de laatste waardevolle grondstoffen uit het shredderafval te winnen. Het afgelopen jaar heeft de PST-fabriek 14,7 procent aan de recyclingprestatie bijgedragen. Deze fabriek is uniek in Europa en bewijst dat er een alternatief is voor het storten en verbranden van shredderafval van autowrakken. Materiaal dat voorheen werd verbrand of gestort. De fabriek levert daarmee een essentiële bijdrage aan de doelstelling om 95 procent van de afgedankte auto’s te recyclen en nuttig toe passen.  

Post Shredder Technologie

In de PST-fabriek wordt het shredderafval met behulp van de unieke Post Shredder Technologie (PST) gescheiden voor hergebruik. Met behulp van een groot aantal machines en technieken wordt het afval ontleed in verschillende materialen. Uiteindelijk blijven er vier hoofdstromen van grondstoffen over: mineralen, vezels, kunststof en metalen. De PST-fabriek verwerkt nu per week ruim 800.000 kilo shredderafval, waarmee jaarlijks 40.000 ton afval wordt gerecycled. Van dat afval wordt meer dan 40 procent verwerkt tot herbruikbaar materiaal. Zo worden mineralen gebruikt voor het fabriceren van straatnaamborden, kunststoffen voor stoeptegels en granulaat voor kunstgras. Het materiaal dat niet opnieuw gebruikt kan worden, wordt verbrand met energieterugwinning. Slechts drie procent van het shredderafval komt tegenwoordig nog op de stort terecht. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding