76 procent gemeenten koopt wagenpark niet duurzaam in

Luchtkwaliteit en CO2-uitstoot zijn voor gemeenten nauwelijks van belang bij de inkoop van hun wagenpark, blijkt uit een benchmark van Natuur & Milieu die onlangs werd gepubliceerd. Bij aanbestedingen voor voertuigen vraagt slechts 24% van de gemeenten om minimale randvoorwaarden voor milieu.

76 procent gemeenten koopt wagenpark niet duurzaam in

Natuur & Milieu onderzocht hoe gemeenten sturen op duurzaamheid in aanbestedingen voor eigen wagens en taxibusjes voor scholieren, zieken en ouderen. De aanbesteding blijkt maar al te vaak puur op de laagste aanschafprijs gegund. Dat zijn in de praktijk meestal diesels. "Het is wrang dat juist kwetsbare doelgroepen worden vervoerd met diesels. Dat is de slechtst mogelijke keuze voor luchtkwaliteit," aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Programma’s bij Natuur & Milieu. 

Doelstelling 100% duurzame inkoop

De Nederlandse gemeenten hebben toegezegd te streven naar 100% duurzame inkoop per 2015. Nu, twee jaar later, blijken de meesten daar in de verste verte nog niet aan voldoen. Utrecht, Groningen/ Haren, Leeuwarden, Amsterdam, Bronckhorst en Uden scoren het hoogst in het onderzoek. Deze gemeenten tonen sterke ambities en richten hun aanbestedingseisen daarop in. Zo vragen ze bijvoorbeeld expliciet om elektrisch vervoer. "Deze gemeenten nemen hun beleidsambities serieus en laten zien dat het kan," aldus van Hooijdonk.

In het onderzoek zijn alle 70 aanbestedingen van de in totaal 218 gemeenten gerangschikt die vanaf medio 2016 tot de eerste helft van 2017 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen. Dat betreft het eigen wagenpark van de gemeentes, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer.

Download HIER de benchmark

76 procent gemeenten koopt wagenpark niet duurzaam in - Automobielmanagement.nl

76 procent gemeenten koopt wagenpark niet duurzaam in

Luchtkwaliteit en CO2-uitstoot zijn voor gemeenten nauwelijks van belang bij de inkoop van hun wagenpark, blijkt uit een benchmark van Natuur & Milieu die onlangs werd gepubliceerd. Bij aanbestedingen voor voertuigen vraagt slechts 24% van de gemeenten om minimale randvoorwaarden voor milieu.

76 procent gemeenten koopt wagenpark niet duurzaam in

Natuur & Milieu onderzocht hoe gemeenten sturen op duurzaamheid in aanbestedingen voor eigen wagens en taxibusjes voor scholieren, zieken en ouderen. De aanbesteding blijkt maar al te vaak puur op de laagste aanschafprijs gegund. Dat zijn in de praktijk meestal diesels. "Het is wrang dat juist kwetsbare doelgroepen worden vervoerd met diesels. Dat is de slechtst mogelijke keuze voor luchtkwaliteit," aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Programma’s bij Natuur & Milieu. 

Doelstelling 100% duurzame inkoop

De Nederlandse gemeenten hebben toegezegd te streven naar 100% duurzame inkoop per 2015. Nu, twee jaar later, blijken de meesten daar in de verste verte nog niet aan voldoen. Utrecht, Groningen/ Haren, Leeuwarden, Amsterdam, Bronckhorst en Uden scoren het hoogst in het onderzoek. Deze gemeenten tonen sterke ambities en richten hun aanbestedingseisen daarop in. Zo vragen ze bijvoorbeeld expliciet om elektrisch vervoer. "Deze gemeenten nemen hun beleidsambities serieus en laten zien dat het kan," aldus van Hooijdonk.

In het onderzoek zijn alle 70 aanbestedingen van de in totaal 218 gemeenten gerangschikt die vanaf medio 2016 tot de eerste helft van 2017 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen. Dat betreft het eigen wagenpark van de gemeentes, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer.

Download HIER de benchmark