Wie de CBS-cijfers er op naslaat komt er al gauw achter dat de hele discussie over het al dan niet toelaten van oldtimers in binnensteden nogal ver af staat van de realiteit. Dat meldt de RAI Vereniging op haar website.

Want van de 140 miljard personenautokilometers die jaarlijks worden afgelegd, bedraagt het aandeel van oldtimers slechts 0,2 procent.

Volgens het CBS reden auto’s van 1 jaar oud in 2016 gemiddeld 22.400 kilometer. Een oldtimer van meer dan 40 jaar oud legt daarentegen per jaar gemiddeld slechts 1.700 kilometer af. Dat is dus één dertiende van wat een vrijwel nieuwe auto aflegt.

Youngtimers tussen de 25 tot 40 jaar oud reden in 2016 gemiddeld 4.100 kilometer. Voor deze categorie geldt een korting op de motorrijtuigenbelasting mits ze op benzine rijden en in de wintermaanden worden gestald. Auto’s van 40 jaar of ouder zijn volledig vrijgesteld van MRB.