Dat meldt de Europese koepel van autofabrikanten ACEA. De daling van de CO2-uitstoot is vooral indrukwekkend omdat de fabrikanten er in geslaagd zijn die emissies te ontkoppelen van de groei van de productie, aldus ACEA. De reductie is onder meer bereikt door meer energie te betrekken uit vernieuwbare en duurzame bronnen. Het waterverbruik werd minder door meer en betere recirculatie technieken en ook lange termijn plannen om dat waterverbruik verder terug te dringen.

"Auto’s worden uitgerust met steeds meer features om ze schoner, veiligheid en ‘smarter’ te maken. De productie van die auto’s is daardoor complexer geworden. Desondanks is er bijna 16 procent minder energie nodig om een auto te bouwen dan tien jaar geleden en is de hoeveelheid afval met 14 procent teruggedrongen," zegt secretaris-generaal Erik Jonnaert van ACEA. "Deze positieve ontwikkeling toont aan hoezeer de auto-industrie is toegewijd aan het terugdringen van de milieu-afdruk bij zowel de productie als het gebruik van haar auto’s."