Dat heeft de Vlaamse ministerraad besloten. De regering van dat stuk van België beseft dat de luchtkwaliteit nog veel moet verbeteren. Daarom wil Vlaanderen te zijner tijd overstappen van de EU-advieswaarden naar die van de Wereld Gezondheids Organisatie WHO die voor het verkeer een stuk strenger zijn. "Als we onze luchtkwaliteit willen verbeteren, zijn er met name in mobiliteit nog forse ingrepen nodig", zegt milieuminister Joke Schauvliege. Zij wil daarom een wet maken waarmee gemeenten milieuzones in kunnen voeren die alleen toegankelijk zijn voor schone auto’s.

De minister vindt wel dat gemeenten dat geleidelijk moeten doen, dus eerst een ‘normale’ milieuzone die verboden is voor (oudere) dieselauto’s en pas daarna een zone waar alleen ‘groene’ auto’s mogen komen. De VVSG, de koepelorganisatie voor Vlaamse steden en gemeenten, reageert voorzichtig positief. "Steeds meer mensen vinden het heel erg belangrijk dat de luchtvervuiling in hun stad wordt aangepakt", zegt woordvoerder Nathalie De Bast. "Nu krijgen de lokale besturen een extra instrument om hieraan te werken. Zolang we de nodige tijd krijgen om te experimenteren, is dit best interessant."