Dat heeft Ford laten weten aan het Amerikaanse milieubureau EPA en de autoriteiten in Californië. Het onderzoek wordt ingesteld nadat enkele werknemers via het eigen meldsysteem Speak Up twijfels hadden geuit over de methode waarmee testgegevens worden geanalyseerd. Ford benadrukt echter met stelligheid dat er geen sprake is van gemanipuleerde software of andere vormen van sjoemelen. “Bij Ford geloven we dat we vertrouwen in ons merk verdienen door integer en transparant te handelen. In dat kader hebben we een procedure om te bekijken hoe we presteren en ons gedragen in onze grote en complexe onderneming. Omdat er zorgen zijn geuit, gaan we een paar zaken uitvoeren,’’ zegt Kim Pittel (foto) die in de Raad van bestuur verantwoordelijk is voor milieu, veiligheid en duurzaamheid. “Het onderzoek bevindt zich in een vroeg stadium en tot nu toe is er niets gebleken dat niet in de haak is.”

Pittel legt uit dat Ford externe deskundigen heeft ingehuurd om de procedures rond het testen en certificeren van auto’s te inspecteren. Ook worden de testen nog eens herhaald in een extern onderzoeksinstituut. Bovendien wordt nu al gekeken of de interne procedures mogelijk bijgesteld dienen te worden. Bij dat alles werkt Ford ook samen met de overheidsinstellingen die de auto’s uiteindelijk goedkeuren voor de openbare weg.