Nederland loopt voorop in duurzame mobiliteit

De Arval Mobility Observatory Barometer 2019 laat zien dat bijna de helft van de Nederlandse organisaties (44%) een elektrisch, hybride of plug-in hybride voertuig in hun wagenpark hebben geïntegreerd. Hiermee loopt Nederland voorop in de 13 onderzochte Europese landen uit de Barometer 2019.

Natuur & Milieu biedt oplossingen voor elektrisch vrachtverkeer in de stad

Wagenparkbeheerders verwachten bovendien dat dit percentage binnen 3 jaar zal stijgen van 44% naar 58% (een stijging van 14 punten). Het een en ander blijkt uit de jaarlijkse Barometer, het rapport van het grootschalig Europees Arval Mobility Observatory onderzoek naar trends op het gebied van zakelijke mobiliteit. Arjos Bot, Head of Arval Mobility Observatory Nederland: “Wij zijn trendzetter op het gebied van duurzame mobiliteit. Mede als gevolg van financiële prikkels kiezen organisaties steeds vaker voor de inzet van minder vervuilende auto’s.”

In totaal is het aandeel van organisaties die een voertuig op alternatieve energie in hun wagenpark hebben geïntegreerd twee keer zo hoog in Nederland (44%) als in alle andere onderzochte Europese landen (21%). In Nederland stijgt deze score zelfs tot 77% voor organisaties met meer dan 500 werknemers. Bot: “De energietransitie is in Nederland in volle gang. Ik verwacht in de komende jaren meer aandacht voor de complete mix aan uitstoot. Dit betekent naast CO2 meer inzicht en sturing op de uitstoot van NOx (stikstofoxide), SOx (zwaveloxide) en fijnstof.”

WLTP-test

Veel Nederlandse organisaties ondervinden gevolgen van de invoering van de nieuwe WLTP-test: 59% geeft aan dat de invoering van de nieuwe WLTP-test impact heeft of de komende 3 jaar gaat hebben op het autobeleid, 12 punten meer dan in Europa en 13 punten meer dan begin 2018. Maar liefst 89% van de grootste organisaties geeft aan geraakt te zijn of binnen 3 jaar te worden door de invoering van deze testmethode. Dit is 30 punten meer dan het nationale gemiddelde.

Met meer auto’s op alternatieve energie, is de daling van het diesel-aandeel een feit. Op de vraag wat zij zouden doen als de autofabrikanten dieselvoertuigen zouden produceren met een gelijkwaardige uitstoot van NOx en fijnstof als benzinevoertuigen, zeggen de respondenten dat zij het aandeel van dieselvoertuigen zouden blijven verminderen of zelfs helemaal niet meer zouden kiezen (48% tegenover slechts 5% die aangeeft dat het aandeel diesel in deze situatie zouden verhogen).

Bot: “Total Cost of Ownership blijft een sleutelrol spelen in het beleid van werkgevers. Ontwikkelingen zoals dalende accuprijzen, invoering van kilometerheffingen en extra heffingen op CO2-uitstoot maken dat de toekomst boeiend blijft.”

Bekijk HIER de Arval Mobility Observatory Barometer 2019.

Nederland loopt voorop in duurzame mobiliteit - Automobielmanagement.nl

Nederland loopt voorop in duurzame mobiliteit

De Arval Mobility Observatory Barometer 2019 laat zien dat bijna de helft van de Nederlandse organisaties (44%) een elektrisch, hybride of plug-in hybride voertuig in hun wagenpark hebben geïntegreerd. Hiermee loopt Nederland voorop in de 13 onderzochte Europese landen uit de Barometer 2019.

Natuur & Milieu biedt oplossingen voor elektrisch vrachtverkeer in de stad

Wagenparkbeheerders verwachten bovendien dat dit percentage binnen 3 jaar zal stijgen van 44% naar 58% (een stijging van 14 punten). Het een en ander blijkt uit de jaarlijkse Barometer, het rapport van het grootschalig Europees Arval Mobility Observatory onderzoek naar trends op het gebied van zakelijke mobiliteit. Arjos Bot, Head of Arval Mobility Observatory Nederland: “Wij zijn trendzetter op het gebied van duurzame mobiliteit. Mede als gevolg van financiële prikkels kiezen organisaties steeds vaker voor de inzet van minder vervuilende auto’s.”

In totaal is het aandeel van organisaties die een voertuig op alternatieve energie in hun wagenpark hebben geïntegreerd twee keer zo hoog in Nederland (44%) als in alle andere onderzochte Europese landen (21%). In Nederland stijgt deze score zelfs tot 77% voor organisaties met meer dan 500 werknemers. Bot: “De energietransitie is in Nederland in volle gang. Ik verwacht in de komende jaren meer aandacht voor de complete mix aan uitstoot. Dit betekent naast CO2 meer inzicht en sturing op de uitstoot van NOx (stikstofoxide), SOx (zwaveloxide) en fijnstof.”

WLTP-test

Veel Nederlandse organisaties ondervinden gevolgen van de invoering van de nieuwe WLTP-test: 59% geeft aan dat de invoering van de nieuwe WLTP-test impact heeft of de komende 3 jaar gaat hebben op het autobeleid, 12 punten meer dan in Europa en 13 punten meer dan begin 2018. Maar liefst 89% van de grootste organisaties geeft aan geraakt te zijn of binnen 3 jaar te worden door de invoering van deze testmethode. Dit is 30 punten meer dan het nationale gemiddelde.

Met meer auto’s op alternatieve energie, is de daling van het diesel-aandeel een feit. Op de vraag wat zij zouden doen als de autofabrikanten dieselvoertuigen zouden produceren met een gelijkwaardige uitstoot van NOx en fijnstof als benzinevoertuigen, zeggen de respondenten dat zij het aandeel van dieselvoertuigen zouden blijven verminderen of zelfs helemaal niet meer zouden kiezen (48% tegenover slechts 5% die aangeeft dat het aandeel diesel in deze situatie zouden verhogen).

Bot: “Total Cost of Ownership blijft een sleutelrol spelen in het beleid van werkgevers. Ontwikkelingen zoals dalende accuprijzen, invoering van kilometerheffingen en extra heffingen op CO2-uitstoot maken dat de toekomst boeiend blijft.”

Bekijk HIER de Arval Mobility Observatory Barometer 2019.