Renault is al een aantal jaren actief met mobiliteitsdiensten. Door die onder één paraplu te brengen, kan er meer synergie worden bereikt, wordt de besluitvorming vereenvoudigd en wordt ook de dienstverlening aan de klanten duidelijker. RENAULT M.A.I. zet daarbij ook de deur open voor andere partners. Samen kan dan één aanbod worden gedaan aan bijvoorbeeld steden of vervoersbedrijven om ‘standaard mobiliteit’ te ontwikkelen.

Renault tekent daarbij aan dat rond 2050 zo’n 70 procent van de wereldbevolking in een stad zal wonen. Op dit moment is dat nog maar 55 procent. “Dat brengt enige uitdagingen op het gebied van de leefkwaliteit, huisvesting, vervoer en gezondheid in steden.” Uiteindelijk roept dat steeds meer vragen op over de rol van de auto. “De markt vormt zich rond de gewoonte van klanten die minder interesse hebben om een auto te bezitten dan in een multimodaal, innovatief, connected en meer milieuvriendelijk aanbod.” Overigens hebben andere autobedrijven hun diensten rond mobiliteit ook al verzelfstandigd. BMW en Mercedes-Benz hebben die aparte dochterbedrijven inmiddels ook samengevoegd.