Plattelandsgemeenten zetten volop in op deelauto

De twintig grootste plattelandsgemeenten gaan volop inzetten op de deelauto. Zij ondertekenen de Green Deal Autodelen II en committeren zich aan de doelstelling van 100.000 deelauto’s met minimaal 700.000 gebruikers in 2021. Er is nog geen individuele doelstelling.

Plattelandsgemeenten zetten volop in op deelauto

In juni 2015 werd de eerste Green Deal Autodelen ondertekend. Het doel is om bedrijven, overheden en burgers te stimuleren en te faciliteren om hun mobiliteitsbehoefte zoveel mogelijk in te vullen met de mogelijkheden van autodelen. Doelstelling was destijds 100.000 deelauto’s in 2018. Dat doel is niet gehaald, maar de ondertekenaars van het eerste uur gaven aan met hernieuwde energie door te willen gaan. Zij stelden toen een nieuw doel: 100.000 deelauto’s en 700.000 gebruikers in 2021.

De aantallen zijn flink gegroeid, concludeerden de partijen, maar er is nog wel ‘werk aan de winkel’. Het aantal deelauto’s is afgelopen jaar met circa 10.000 auto’s toegenomen. Het totaal aantal deelauto’s in Nederland komt hiermee dit jaar op 51.149. Het aantal autodelers is met 100.000 gegroeid naar 515.000 autodelers. Zo’n veertig partijen, waaronder provincies, autoverhuur- en leasebedrijven, en deelauto-aanbieders hebben de Green Deal momenteel ondertekend.

Betere kennisdeling

Daar komen nu de twintig grootste plattelandsgemeentes bij: onder meer De Fryske Marren, Goeree Overflakee en Hof van Twente. Zij committeren zich hiermee aan de algemene doelstelling. Maar naar verwachting worden later specifiekere aantallen bekend gemaakt.
In het pakket aan autodeelafspraken staan veel manieren om het autodelen te stimuleren. Zo ‘belonen’ gemeentes autodelers door ze te laten kiezen wat ze met de vrijgekomen parkeerplekken willen doen, bijvoorbeeld meer groen of een speeltuintje. Autodeelbedrijven werken samen voor betere kennisdeling. Autodelen, zo is het uitgangspunt, biedt niet alleen in de steden een uitkomst voor schonere lucht en meer ruimte voor groen, maar is ook in dunner bevolkt gebied een goede oplossing. Een deelauto kan de bereikbaarheid van mensen die geen eigen auto hebben verbeteren en is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer.

Mobipunten

“Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke opgaves op het platteland”, zegt Theo Meskers, wethouder in de gemeente Hollands Kroon, bestuurder van de vereniging voor plattelandsgemeenten en een van de ondertekenaars. “Ik denk dat autodelen in combinatie met bijvoorbeeld de trein, bus en elektrische fiets echt een oplossing op maat kan bieden. We werken als plattelandsgemeenten samen om te kijken hoe autodelen ons verder kan helpen. In de gemeente Hollands Kroon komen in de 2020 de eerste mobipunten. Hier kunnen reizigers overstappen van bijvoorbeeld de bus naar een elektrische fiets of deelauto.”
Autodelers bezitten ruim 30 procent minder auto’s dan voordat ze met autodelen begonnen, concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving in onderzoek uit 2015. De deelauto komt vooral in de plaats van een tweede of derde auto. Nadat ze zijn gaan delen, rijden autodelers 1.600 kilometer per jaar minder, blijkt ook. Dat komt neer op 15 tot 20 procent minder autokilometers. Door verminderd autobezit en -gebruik stoten autodelers per persoon per jaar 175 tot 265 kilo minder CO2 uit. Dat is ongeveer 8 tot 13 procent van de CO2-uitstoot die met autobezit en -gebruik is gemoeid.

Reacties

[…] Plattelandsgemeenten zetten volop in op deelauto […]

Geplaatst door: Automobielmanagement.nl > Analyse: Is autodelen nu wel zo’n goed idee? op
Plattelandsgemeenten zetten volop in op deelauto - Automobielmanagement.nl

Plattelandsgemeenten zetten volop in op deelauto

De twintig grootste plattelandsgemeenten gaan volop inzetten op de deelauto. Zij ondertekenen de Green Deal Autodelen II en committeren zich aan de doelstelling van 100.000 deelauto’s met minimaal 700.000 gebruikers in 2021. Er is nog geen individuele doelstelling.

Plattelandsgemeenten zetten volop in op deelauto

In juni 2015 werd de eerste Green Deal Autodelen ondertekend. Het doel is om bedrijven, overheden en burgers te stimuleren en te faciliteren om hun mobiliteitsbehoefte zoveel mogelijk in te vullen met de mogelijkheden van autodelen. Doelstelling was destijds 100.000 deelauto’s in 2018. Dat doel is niet gehaald, maar de ondertekenaars van het eerste uur gaven aan met hernieuwde energie door te willen gaan. Zij stelden toen een nieuw doel: 100.000 deelauto’s en 700.000 gebruikers in 2021.

De aantallen zijn flink gegroeid, concludeerden de partijen, maar er is nog wel ‘werk aan de winkel’. Het aantal deelauto’s is afgelopen jaar met circa 10.000 auto’s toegenomen. Het totaal aantal deelauto’s in Nederland komt hiermee dit jaar op 51.149. Het aantal autodelers is met 100.000 gegroeid naar 515.000 autodelers. Zo’n veertig partijen, waaronder provincies, autoverhuur- en leasebedrijven, en deelauto-aanbieders hebben de Green Deal momenteel ondertekend.

Betere kennisdeling

Daar komen nu de twintig grootste plattelandsgemeentes bij: onder meer De Fryske Marren, Goeree Overflakee en Hof van Twente. Zij committeren zich hiermee aan de algemene doelstelling. Maar naar verwachting worden later specifiekere aantallen bekend gemaakt.
In het pakket aan autodeelafspraken staan veel manieren om het autodelen te stimuleren. Zo ‘belonen’ gemeentes autodelers door ze te laten kiezen wat ze met de vrijgekomen parkeerplekken willen doen, bijvoorbeeld meer groen of een speeltuintje. Autodeelbedrijven werken samen voor betere kennisdeling. Autodelen, zo is het uitgangspunt, biedt niet alleen in de steden een uitkomst voor schonere lucht en meer ruimte voor groen, maar is ook in dunner bevolkt gebied een goede oplossing. Een deelauto kan de bereikbaarheid van mensen die geen eigen auto hebben verbeteren en is een mooie aanvulling op het openbaar vervoer.

Mobipunten

“Bereikbaarheid en leefbaarheid zijn belangrijke opgaves op het platteland”, zegt Theo Meskers, wethouder in de gemeente Hollands Kroon, bestuurder van de vereniging voor plattelandsgemeenten en een van de ondertekenaars. “Ik denk dat autodelen in combinatie met bijvoorbeeld de trein, bus en elektrische fiets echt een oplossing op maat kan bieden. We werken als plattelandsgemeenten samen om te kijken hoe autodelen ons verder kan helpen. In de gemeente Hollands Kroon komen in de 2020 de eerste mobipunten. Hier kunnen reizigers overstappen van bijvoorbeeld de bus naar een elektrische fiets of deelauto.”
Autodelers bezitten ruim 30 procent minder auto’s dan voordat ze met autodelen begonnen, concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving in onderzoek uit 2015. De deelauto komt vooral in de plaats van een tweede of derde auto. Nadat ze zijn gaan delen, rijden autodelers 1.600 kilometer per jaar minder, blijkt ook. Dat komt neer op 15 tot 20 procent minder autokilometers. Door verminderd autobezit en -gebruik stoten autodelers per persoon per jaar 175 tot 265 kilo minder CO2 uit. Dat is ongeveer 8 tot 13 procent van de CO2-uitstoot die met autobezit en -gebruik is gemoeid.

Reacties

[…] Plattelandsgemeenten zetten volop in op deelauto […]

Geplaatst door: Automobielmanagement.nl > Analyse: Is autodelen nu wel zo’n goed idee? op