Dieselgate dreigt de kop weer op te steken

De problemen en rechtszaken rond dieselgate dreigen voor de autofabrikanten in Europa de kop weer op te steken. Dat komt doordat de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie heeft uitgesproken dat ‘software die tot doel heeft de emissiewaarde tijdens proeftesten te reduceren moet worden beschouwd als uitschakel-apparatuur’ en daarmee volgens het Europese recht is verboden.

Dieselgate

Het Hof zelf moet nu nog een uitspraak doen maar volgt daarbij in veel gevallen wel het oordeel van haar hoogste juridische adviseur.

Bewuste misleiding

Bij de zaak voor het Hof gaat het om een aanklacht die in Frankrijk is ingediend tegen een niet nader genoemde fabrikant van dieselauto’s wegens ‘bewuste misleiding’. Daarbij draait het om de vraag of de sjoemelsoftware, waarvan het gebruik inmiddels wel algemeen is erkend, ook formeel gezien moet worden als afschakel-apparatuur. Dat is van essentieel belang omdat dat soort emissiecontrolesystemen expliciet verboden is in het kader van de typegoedkeuring voor Euro 5 en Euro 6 dieselauto’s. De autofabrikant in Frankrijk bestrijdt dat, reden waarom een Franse rechter de vraag aan het Europese Hof heeft voorgelegd. Advocaat-generaal Eleanor Sharpston beantwoordt de gestelde vraag in haar advies kortweg met ‘ja’. Het Hof zelf zal daarover nu een oordeel moeten vellen.

Schadeclaims

Als de hoogste Europese rechters haar conclusie onderschrijven, dan komt ook de hele aanpak in Duitsland en andere landen met software-updates als oplossing voor dieselgate weer op de helling te staan. Dan dreigen voor Volkswagen, dat net bijna 800 miljoen heeft uitgekeerd aan schadevergoedingen aan Duitse dieselrijders, maar ook voor een reeks andere fabrikanten weer vele duizenden schadeclaims en een reeks rechtszaken. “Voor de totale auto-industrie hebben we het dan over terugroepacties en schadezaken ter hoogte van vele miljarden euro’s,’’ zegt een Duitse advocaat.

Dieselgate dreigt de kop weer op te steken - Automobielmanagement.nl

Dieselgate dreigt de kop weer op te steken

De problemen en rechtszaken rond dieselgate dreigen voor de autofabrikanten in Europa de kop weer op te steken. Dat komt doordat de advocaat-generaal bij het Europese Hof van Justitie heeft uitgesproken dat ‘software die tot doel heeft de emissiewaarde tijdens proeftesten te reduceren moet worden beschouwd als uitschakel-apparatuur’ en daarmee volgens het Europese recht is verboden.

Dieselgate

Het Hof zelf moet nu nog een uitspraak doen maar volgt daarbij in veel gevallen wel het oordeel van haar hoogste juridische adviseur.

Bewuste misleiding

Bij de zaak voor het Hof gaat het om een aanklacht die in Frankrijk is ingediend tegen een niet nader genoemde fabrikant van dieselauto’s wegens ‘bewuste misleiding’. Daarbij draait het om de vraag of de sjoemelsoftware, waarvan het gebruik inmiddels wel algemeen is erkend, ook formeel gezien moet worden als afschakel-apparatuur. Dat is van essentieel belang omdat dat soort emissiecontrolesystemen expliciet verboden is in het kader van de typegoedkeuring voor Euro 5 en Euro 6 dieselauto’s. De autofabrikant in Frankrijk bestrijdt dat, reden waarom een Franse rechter de vraag aan het Europese Hof heeft voorgelegd. Advocaat-generaal Eleanor Sharpston beantwoordt de gestelde vraag in haar advies kortweg met ‘ja’. Het Hof zelf zal daarover nu een oordeel moeten vellen.

Schadeclaims

Als de hoogste Europese rechters haar conclusie onderschrijven, dan komt ook de hele aanpak in Duitsland en andere landen met software-updates als oplossing voor dieselgate weer op de helling te staan. Dan dreigen voor Volkswagen, dat net bijna 800 miljoen heeft uitgekeerd aan schadevergoedingen aan Duitse dieselrijders, maar ook voor een reeks andere fabrikanten weer vele duizenden schadeclaims en een reeks rechtszaken. “Voor de totale auto-industrie hebben we het dan over terugroepacties en schadezaken ter hoogte van vele miljarden euro’s,’’ zegt een Duitse advocaat.