De bereidheid van Nederlandse autobezitters om bij te dragen aan een duurzamer milieu is groot. Maar liefst 90 procent is bereid om maatregelen te treffen in de toekomst. Uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van de autobezitters bereid is om langzamer te rijden om zo de stikstofuitstoot terug te dringen en 40 procent wil zelfs minder autorijden dan voorheen. Twee derde van de Nederlandse autobezitters is in de toekomst bereid in een elektrische (31 procent) of hybride (36 procent) auto te rijden om zo een bijdrage te leveren aan een beter milieu. Een kleine groep geeft aan niets te willen veranderen aan hun autogebruik.

Reizen beperken

Frederik van der Veen, CEO bij Autoverzekering.nl: “Het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 kilometer lijkt bij bijna de helft van de autobezitters op steun te kunnen rekenen. Daarnaast zijn we inmiddels gewend om zakelijke afspraken online te doen. Dit in combinatie met de bereidheid van automobilisten om bij te dragen aan het milieu, maakt dat wij verwachten dat mensen voor hun werk minder auto gaan rijden en vaker afspraken op afstand maken om zo het reizen te beperken.”

Zelfrijdende auto’s

Er wordt veel gesproken over zelfrijdende auto’s, maar zien Nederlandse autobezitters dit ook daadwerkelijk als de toekomst? Zo’n 17 procent zou dit heel fijn vinden, waarbij jongeren meer in zelfrijdende auto’s denken te gaan rijden dan ouderen. Maar toch: 75 procent van de Nederlandse autobezitters geeft aan in de toekomst niet in een zelfrijdende auto te gaan rijden. De meerderheid geeft hiervoor als reden liever zelf de controle te houden tijdens het autorijden. Ook wordt gevreesd dat zij geen zelfrijdende auto kunnen betalen of heerst het idee dat zij dit technologische hoogstandje niet meer meemaken.
Tot slot blijkt uit het onderzoek dat mannen meer vertrouwen in de toekomst van de zelfrijdende auto hebben dan vrouwen. Ook zijn mannen eerder geneigd om elektrisch te rijden dan vrouwen. Daarnaast is er een duidelijk verschil te zien op het gebied van minder en langzamer autorijden: vrouwen zijn meer bereid om op die manieren het milieu te ontlasten dan mannen.