Om de controle goed uit te kunnen voeren worden keuringsstations uitgerust met een deeltjesteller (fijnstofmeter). De extra check moet toezien dat het verbod op het verwijderen van roetfilters voor alle Euro V en Euro VI dieselauto’s en dieselbestelwagens wordt nageleefd en ervoor zorgen dat niet goed werkende filters vervangen of gerepareerd worden.

Strafbaar, maar moeilijk te controleren

Sinds 2011 moeten dieselpersonenauto’s een door de fabrikant gemonteerd roetfilter hebben om aan de Europese emissie-eisen te voldoen. Voor bestelauto’s met dieselmotor geldt dit vanaf 2012. Volgens schattingen rijden in Nederland minimaal 100.000 APK-plichtige dieselauto’s en bestelwagens rond die niet door de keuring komen omdat het roetfilter defect is of verwijderd. Hierdoor stoten ze meer fijnstof uit dan wettelijk is toegestaan. Het verwijderen of onklaar maken van een roetfilter op dieselauto’s is al sinds 2017 een strafbaar feit, maar het is moeilijk te controleren.

Met invoering van een zogenaamde deeltjesteller (of fijnstofmeter) in de APK per 1 juli 2022 worden Euro V en Euro VI dieselpersonenauto’s en bestelwagens gecontroleerd of de uitstoot van fijnstof nog voldoet aan de wettelijke eisen. Voldoet een auto niet meer, dan moet het filter vervangen of gerepareerd worden.

Akkoord Tweede Kamer

De Tweede Kamer moet nog wel groen licht geven voor het plan van de staatssecretaris. De RAI Vereniging roept de Tweede Kamer op om nog voor het verkiezingsreces in te stemmen en daarmee ruim baan te geven voor invoering in 2022.

“Auto- en bedrijfswagenfabrikanten zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat nieuwe voertuigen steeds schoner, zuiniger en veiliger worden. Het is daarom vanzelfsprekend dat op het moment dat het voertuig de showroom verlaat, de nieuwe eigenaar de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat het voertuig in de praktijk ook altijd aan de milieueisen blijft voldoen. Dankzij invoering van de fijnstofmeter worden zo’n 825.000 personenauto’s en 622.000 bedrijfswagens in de toekomstige APK onderworpen aan een fijnstofmeting aan de uitlaat. Meten is weten” benadrukt RAI Vereniging-voorzitter Van Eijck.