“Bij de transformatie van de mobiliteit staat de auto-industrie als een van de Duitse kernsectoren onder druk. De wedloop tussen batterij en brandstofcel moet open blijven, alleen al omdat Aziatische landen veel middelen steken in de verdere ontwikkeling van brandstofcellen. Duitsland moet zich niet loskoppelen van die kennis en technologie,’’ aldus Efi in haar jaarverslag.

Niet zo milieuvriendelijk

“Dat elektrische auto’s geen uitlaatgassen uitstoten is hier in Duitsland niet voldoende. De batterij-auto is niet zo milieuvriendelijk als wel wordt gedacht. De ecologische voetafdruk van die auto’s ontstaat niet alleen door het gedrag ervan op de weg maar wordt alleen al door de winning van de daarvoor benodigde grondstoffen ernstig verhoogd,’’ zegt voorzitter Uwe Canter. “Daarom is het noodzakelijk dat Duitsland enerzijds de schadelijkheid voor het milieu van E-auto’s verder terugdringt en anderzijds waterstof ook als alternatief voor het verkeer verder aandrijft. Voor alle alternatieven dient een grondige analyse van de milieuschade tijdens het in bedrijf zijn én bij de productie uitgevoerd te worden.’’

Autotop

De waarschuwing komt aan de vooravond van een nieuwe autotop waarbij bondskanselier Angela Merkel de toekomst van de Duitse auto-industrie bespreekt met de topmannen van de grote fabrikanten. Zowel Volkswagen Groep als BMW en Daimler zetten vooral in op batterij- of in ieder geval hybride auto’s en willen daarvoor ook de steun van de overheid blijven houden en waar mogelijk nog verder uitbreiden.