Belgische autosector kraakt diesel- en benzineverbod Brussel

Het plan van het Brusselse stadsbestuur om in 2030 dieselauto’s en in 2035 benzinewagens te verbieden is volgens de gezamenlijke Belgische auto-organisaties ‘simplistisch en tegelijk cynisch’. “Een dergelijk besluit getuigt van een gebrek aan inzicht in de automobielsector.”

“In plaats van te verbieden, verwachten we van de Brusselse regering concrete alternatieven die elektromobiliteit in Brussel bevorderen, zoals de ontwikkeling van een efficiënt netwerk van oplaadpunten, wat onvermijdelijk een dringende modernisering van het Brusselse elektriciteitsnet vooropstelt,’’ aldus bestuurder Andreas Cremer van Febiac, het Belgische equivalent van de RAI.

Drie pijlers

“Om tegemoet te komen aan de behoeften van de consument en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, volgt de auto-industrie een strategie die op drie pijlers berust wat de motorisering betreft: een mix van elektrische motoren met batterij of brandstofcel, hybride motoren die het mogelijk maken emissievrij te rijden in de bebouwde kom, maar ook hoogtechnologische, hoogefficiënte verbrandingsmotoren die straks kunnen draaien op volkomen koolstofneutrale synthetische brandstoffen”, legt Philippe Dehennin, de voorzitter van Febiac, uit.

Aan banden leggen

“Deze bedreigingen hebben geen ander effect dan het aan banden leggen van een groot aantal automobilisten voor wie de benzine- of dieselauto is aangepast aan hun dagelijkse behoeften. Wij pleiten ervoor iedereen de vrije keuze van zijn eigen mobiliteit te garanderen, waarvan de auto een integraal deel uitmaakt”, aldus Didier Perwez, voorzitter van Traxio, de Confederatie van de automobielhandel en -reparatie.

Voor de rijken

Stefan Delaet, voorzitter van Renta, de federatie van leasingmaatschappijen die bedrijfswagens leveren aan bedrijven: “Wij ondersteunen ten volle de transitie naar een zero-emissie mobiliteit. Niet alleen de nieuwe wetgeving rond vergroening van bedrijfswagens, maar ook het modellenaanbod zullen ervoor zorgen dat tegen 2030 zowat het volledige bedrijfswagenpark elektrisch aangedreven zal zijn. Dankzij de snelle ontwikkeling van alternatieven zoals de leasefiets en het mobiliteitsbudget wordt sowieso het aantal emissievrije kilometers de komende jaren opgevoerd. We vrezen echter dat door een abrupt verbod in te voeren op klassieke aandrijvingen, vooral de particulier getroffen zal worden. Er is geen garantie dat er voldoende en betaalbaar aanbod zal zijn aan (tweedehands en nieuwe) zero-emissie voertuigen voor particulieren tegen 2030. Daardoor dreigt individuele gemotoriseerde mobiliteit enkel voorbehouden te worden voor wie het zich nog kan veroorloven.’’

Lees ook:
BMW blijft favoriete merk in België

Belgische autosector kraakt diesel- en benzineverbod Brussel - Automobielmanagement.nl

Belgische autosector kraakt diesel- en benzineverbod Brussel

Het plan van het Brusselse stadsbestuur om in 2030 dieselauto’s en in 2035 benzinewagens te verbieden is volgens de gezamenlijke Belgische auto-organisaties ‘simplistisch en tegelijk cynisch’. “Een dergelijk besluit getuigt van een gebrek aan inzicht in de automobielsector.”

“In plaats van te verbieden, verwachten we van de Brusselse regering concrete alternatieven die elektromobiliteit in Brussel bevorderen, zoals de ontwikkeling van een efficiënt netwerk van oplaadpunten, wat onvermijdelijk een dringende modernisering van het Brusselse elektriciteitsnet vooropstelt,’’ aldus bestuurder Andreas Cremer van Febiac, het Belgische equivalent van de RAI.

Drie pijlers

“Om tegemoet te komen aan de behoeften van de consument en de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs, volgt de auto-industrie een strategie die op drie pijlers berust wat de motorisering betreft: een mix van elektrische motoren met batterij of brandstofcel, hybride motoren die het mogelijk maken emissievrij te rijden in de bebouwde kom, maar ook hoogtechnologische, hoogefficiënte verbrandingsmotoren die straks kunnen draaien op volkomen koolstofneutrale synthetische brandstoffen”, legt Philippe Dehennin, de voorzitter van Febiac, uit.

Aan banden leggen

“Deze bedreigingen hebben geen ander effect dan het aan banden leggen van een groot aantal automobilisten voor wie de benzine- of dieselauto is aangepast aan hun dagelijkse behoeften. Wij pleiten ervoor iedereen de vrije keuze van zijn eigen mobiliteit te garanderen, waarvan de auto een integraal deel uitmaakt”, aldus Didier Perwez, voorzitter van Traxio, de Confederatie van de automobielhandel en -reparatie.

Voor de rijken

Stefan Delaet, voorzitter van Renta, de federatie van leasingmaatschappijen die bedrijfswagens leveren aan bedrijven: “Wij ondersteunen ten volle de transitie naar een zero-emissie mobiliteit. Niet alleen de nieuwe wetgeving rond vergroening van bedrijfswagens, maar ook het modellenaanbod zullen ervoor zorgen dat tegen 2030 zowat het volledige bedrijfswagenpark elektrisch aangedreven zal zijn. Dankzij de snelle ontwikkeling van alternatieven zoals de leasefiets en het mobiliteitsbudget wordt sowieso het aantal emissievrije kilometers de komende jaren opgevoerd. We vrezen echter dat door een abrupt verbod in te voeren op klassieke aandrijvingen, vooral de particulier getroffen zal worden. Er is geen garantie dat er voldoende en betaalbaar aanbod zal zijn aan (tweedehands en nieuwe) zero-emissie voertuigen voor particulieren tegen 2030. Daardoor dreigt individuele gemotoriseerde mobiliteit enkel voorbehouden te worden voor wie het zich nog kan veroorloven.’’

Lees ook:
BMW blijft favoriete merk in België