‘Zakelijke personenauto vanaf 2025 alleen nog elektrisch’

Zakelijke personenauto’s zouden vanaf 2025 alleen nog elektrisch of op waterstof moeten zijn. “Om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terug te dringen is een ambitieuze vlootnormering voor werkgevers essentieel’’. Uiterlijk in 2030 zou dat dan ook voor alle nieuwe personenauto’s moeten gelden. Dat stelt een brede coalitie van bedrijven en branche- en milieuorganisaties.

Die coalitie pleit voor het opnemen van scherpe doelen in het regeerakkoord voor mobiliteit zonder uitstoot. Dat wordt onderschreven door onder meer ABN AMRO, Deloitte, Fastned, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, LeasePlan Nederland, Lightyear, Philips, Royal HaskoningDHV, Schiphol, Shell, Thales Nederland, Vattenfall, en de Vereniging Elektrische Rijders.

Vier megaton

Uit de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de mobiliteitssector nog vier megaton CO2-uitstoot moet verminderen om de doelen van het Klimaatakkoord in 2030 te halen. Bovendien wordt het klimaatdoel hoger door het Europese Fit-for-55-pakket. Naast klimaatimpact heeft een snelgroeiende nulemissie-vloot ook voordelen voor de luchtkwaliteit, minder stikstofuitstoot en meer groene banen in Nederland, schrijft de groepering.

Personenmobiliteit

“Om de klimaatdoelen te kunnen halen is forse groei van het aantal voertuigen zonder uitstoot in de vloot noodzakelijk. Mobiliteit is verantwoordelijk voor twintig procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Bijna de helft van de uitstoot in wegmobiliteit is afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit. Ruim 55 procent van de jaarlijks verkochte nieuwe personenauto’s gaat naar de zakelijke markt.’’

“Zero emissie loont niet alleen voor klimaat en leefomgeving, maar ook voor werkgevers. In termen van Total Cost of Ownerschip (TCO) dalen de kosten van emissieloos vervoer snel. Dit komt onder meer door snel dalende batterijprijzen, en het feit dat de energie- en onderhoudskosten veel lager zijn dan bij auto’s met verbrandingsmotor.’’

Lees ook:
Nederland voorloper in elektrisch rijden

‘Zakelijke personenauto vanaf 2025 alleen nog elektrisch’ - Automobielmanagement.nl

‘Zakelijke personenauto vanaf 2025 alleen nog elektrisch’

Zakelijke personenauto’s zouden vanaf 2025 alleen nog elektrisch of op waterstof moeten zijn. “Om de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof terug te dringen is een ambitieuze vlootnormering voor werkgevers essentieel’’. Uiterlijk in 2030 zou dat dan ook voor alle nieuwe personenauto’s moeten gelden. Dat stelt een brede coalitie van bedrijven en branche- en milieuorganisaties.

Die coalitie pleit voor het opnemen van scherpe doelen in het regeerakkoord voor mobiliteit zonder uitstoot. Dat wordt onderschreven door onder meer ABN AMRO, Deloitte, Fastned, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, LeasePlan Nederland, Lightyear, Philips, Royal HaskoningDHV, Schiphol, Shell, Thales Nederland, Vattenfall, en de Vereniging Elektrische Rijders.

Vier megaton

Uit de Klimaat- en Energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de mobiliteitssector nog vier megaton CO2-uitstoot moet verminderen om de doelen van het Klimaatakkoord in 2030 te halen. Bovendien wordt het klimaatdoel hoger door het Europese Fit-for-55-pakket. Naast klimaatimpact heeft een snelgroeiende nulemissie-vloot ook voordelen voor de luchtkwaliteit, minder stikstofuitstoot en meer groene banen in Nederland, schrijft de groepering.

Personenmobiliteit

“Om de klimaatdoelen te kunnen halen is forse groei van het aantal voertuigen zonder uitstoot in de vloot noodzakelijk. Mobiliteit is verantwoordelijk voor twintig procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Bijna de helft van de uitstoot in wegmobiliteit is afkomstig van werkgebonden personenmobiliteit. Ruim 55 procent van de jaarlijks verkochte nieuwe personenauto’s gaat naar de zakelijke markt.’’

“Zero emissie loont niet alleen voor klimaat en leefomgeving, maar ook voor werkgevers. In termen van Total Cost of Ownerschip (TCO) dalen de kosten van emissieloos vervoer snel. Dit komt onder meer door snel dalende batterijprijzen, en het feit dat de energie- en onderhoudskosten veel lager zijn dan bij auto’s met verbrandingsmotor.’’

Lees ook:
Nederland voorloper in elektrisch rijden