Massaclaim tegen Renault en dealers wegens sjoemelen

De Stichting Car Claim heeft nu ook een massaclaim ingediend tegen Renault en haar dochtermerk Dacia. De claim kan een totale omvang krijgen van tussen de 450 miljoen en 1 miljard euro, aldus de stichting. De procedure is naast de twee autofabrikanten ook gericht tegen de Nederlandse importeur en de Nederlandse autodealers van Renault en Dacia. In Nederland zou het gaan om meer dan 150.000 voertuigen.

Renault ziet omzet en afzet licht dalen

“Kort nadat het Volkswagen emissieschandaal in september 2015 aan het licht kwam, bleek dat naast Volkswagen ook andere autofabrikanten de Europese emissiewetgeving consequent probeerden te omzeilen. Het duurde niet lang voordat de diverse onderzoeksinstanties Renault en Dacia (Renault c.s.) in het vizier hadden. Sindsdien hebben uiteenlopende onderzoeken en tests van onafhankelijke experts in diverse landen bevestigd dat ook Renault c.s. verboden manipulatie-instrumenten heeft gebruikt. Daarmee kon zij de NOx-uitstoot van haar dieselvoertuigen op kunstmatige wijze beïnvloeden, zodat deze voertuigen de typegoedkeuringstests konden doorstaan. Onder normale gebruiksomstandigheden stoten deze voertuigen echter meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan. De dieselvoertuigen van Renault c.s. behoren zelfs tot de meest vervuilende van hun soort,’’ schrijft de stichting op haar website.

Manipulatie-instrumenten

“Renault c.s. heeft publiekelijk erkend dat zij gebruik maakt van manipulatie-instrumenten, waardoor het emissiebeheersingssysteem van de voertuigen niet efficiënt is en de voertuigen het grootste gedeelte van de tijd vervuilen. Renault c.s. meent echter dat het gebruik van deze manipulatie-instrumenten op basis van de Europese wet- en regelgeving zou kunnen worden gerechtvaardigd. Het Hof van Justitie heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat deze uitleg van Renault c.s. niet juist is. Met deze erkenningen en de bewustheid waarmee Renault c.s. heeft gehandeld, kan over haar verantwoordelijkheid geen twijfel bestaan. Desalniettemin weigert Renault c.s. deze verantwoordelijkheid te nemen. Zij heeft tot op de dag van vandaag geen adequate maatregelen genomen om alle getroffen voertuigen zo te herstellen dat zij wel conform de wet- en regelgeving functioneren.’’

Accuraat

De Stichting vindt dat gedupeerde automobilisten accuraat geïnformeerd moeten worden door Renault c.s. en over alle relevante informatie moeten kunnen beschikken. Het is daarom nodig dat naast de publieke informatie ook de niet-publieke informatie wordt gedeeld. “Alleen zo kunnen we de onderste steen rondom de betrokkenheid van Renault c.s. boven krijgen. In dit kader heeft de Stichting onder meer bij instanties in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend. Deze verzoeken zijn momenteel in behandeling.’’

Oplossing

“De Stichting heeft primair tot doel om samen met Renault c.s. en de overige betrokken partijen collectief tot een redelijke oplossing te komen om het nadeel van gedupeerde automobilisten weg te nemen. Daarom hebben we Renault c.s. en de overige betrokken partijen eerst aangeschreven en hen uitgenodigd om in overleg te treden. Helaas heeft Renault c.s. aangegeven op dit moment niet met de Stichting te willen overleggen. Op 26 november 2021 zijn wij daarom namens de gedupeerde Nederlandse automobilisten een collectieve procedure gestart om het geleden nadeel gecompenseerd te krijgen.’’

Lees ook:
De Meo sluit fusie Renault met Nissan uit

Massaclaim tegen Renault en dealers wegens sjoemelen - Automobielmanagement.nl

Massaclaim tegen Renault en dealers wegens sjoemelen

De Stichting Car Claim heeft nu ook een massaclaim ingediend tegen Renault en haar dochtermerk Dacia. De claim kan een totale omvang krijgen van tussen de 450 miljoen en 1 miljard euro, aldus de stichting. De procedure is naast de twee autofabrikanten ook gericht tegen de Nederlandse importeur en de Nederlandse autodealers van Renault en Dacia. In Nederland zou het gaan om meer dan 150.000 voertuigen.

Renault ziet omzet en afzet licht dalen

“Kort nadat het Volkswagen emissieschandaal in september 2015 aan het licht kwam, bleek dat naast Volkswagen ook andere autofabrikanten de Europese emissiewetgeving consequent probeerden te omzeilen. Het duurde niet lang voordat de diverse onderzoeksinstanties Renault en Dacia (Renault c.s.) in het vizier hadden. Sindsdien hebben uiteenlopende onderzoeken en tests van onafhankelijke experts in diverse landen bevestigd dat ook Renault c.s. verboden manipulatie-instrumenten heeft gebruikt. Daarmee kon zij de NOx-uitstoot van haar dieselvoertuigen op kunstmatige wijze beïnvloeden, zodat deze voertuigen de typegoedkeuringstests konden doorstaan. Onder normale gebruiksomstandigheden stoten deze voertuigen echter meer NOx uit dan wettelijk is toegestaan. De dieselvoertuigen van Renault c.s. behoren zelfs tot de meest vervuilende van hun soort,’’ schrijft de stichting op haar website.

Manipulatie-instrumenten

“Renault c.s. heeft publiekelijk erkend dat zij gebruik maakt van manipulatie-instrumenten, waardoor het emissiebeheersingssysteem van de voertuigen niet efficiënt is en de voertuigen het grootste gedeelte van de tijd vervuilen. Renault c.s. meent echter dat het gebruik van deze manipulatie-instrumenten op basis van de Europese wet- en regelgeving zou kunnen worden gerechtvaardigd. Het Hof van Justitie heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat deze uitleg van Renault c.s. niet juist is. Met deze erkenningen en de bewustheid waarmee Renault c.s. heeft gehandeld, kan over haar verantwoordelijkheid geen twijfel bestaan. Desalniettemin weigert Renault c.s. deze verantwoordelijkheid te nemen. Zij heeft tot op de dag van vandaag geen adequate maatregelen genomen om alle getroffen voertuigen zo te herstellen dat zij wel conform de wet- en regelgeving functioneren.’’

Accuraat

De Stichting vindt dat gedupeerde automobilisten accuraat geïnformeerd moeten worden door Renault c.s. en over alle relevante informatie moeten kunnen beschikken. Het is daarom nodig dat naast de publieke informatie ook de niet-publieke informatie wordt gedeeld. “Alleen zo kunnen we de onderste steen rondom de betrokkenheid van Renault c.s. boven krijgen. In dit kader heeft de Stichting onder meer bij instanties in Nederland, in Duitsland en in Frankrijk verzoeken tot openbaarmaking van informatie ingediend. Deze verzoeken zijn momenteel in behandeling.’’

Oplossing

“De Stichting heeft primair tot doel om samen met Renault c.s. en de overige betrokken partijen collectief tot een redelijke oplossing te komen om het nadeel van gedupeerde automobilisten weg te nemen. Daarom hebben we Renault c.s. en de overige betrokken partijen eerst aangeschreven en hen uitgenodigd om in overleg te treden. Helaas heeft Renault c.s. aangegeven op dit moment niet met de Stichting te willen overleggen. Op 26 november 2021 zijn wij daarom namens de gedupeerde Nederlandse automobilisten een collectieve procedure gestart om het geleden nadeel gecompenseerd te krijgen.’’

Lees ook:
De Meo sluit fusie Renault met Nissan uit