Het gaat om dertig suggesties, die deels al direct te realiseren zijn. Hieronder volgt een selectie: – langere invoegstroken, zodat met name vrachtwagens op snelheid kunnen invoegen; – een doorgetrokken streep voor de meest linkerrijbaan zodat doorgaand verkeer bij een afslag in zijn baan blijft en onnodig weven wordt voorkomen; – bruggen op filelocaties niet meer open tijdens of in aanloop naar de spitsuren; – team van 25 verkeerskundigen komt op verzoek als ‘groenegolfteam’ verkeersinstallaties op doorgaande wegen afstellen; – gecoördineerde toeritdoseringen op de A10 ring Amsterdam; – vermindering of vermeerdering van het aantal rijstroken per rijrichting – afhankelijk van de filerichting – afhandelen van blikschade op een parkeerplaats of onder aan een afrit in plaats van op de vluchtstrook (in overleg met verzekeringsmaatschappijen); – snel op te zetten ‘antikijk fileschermen’; – zwaailichten van hulpdiensten uitzetten bij afhandeling van ongevallen, om kijkfiles te voorkomen. Op de website http://www.vananaarbeter.nl/ staat onder het kopje Filevermindering meer informatie over bovengenoemde maatregelen en de termijn waarop ze worden uitgevoerd. De plannen zijn ingezonden na een oproep van minister Peijs aan medewerkers van Verkeer en Waterstaat in februari.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding