Het autobedrijf had ook beeldmerken van andere premiummerken op zijn website en op een zuil buiten het bedrijf geplaatst. De Rechtbank Den Haag acht dit gebruik ongeoorloofd. Kort gezegd omdat het publiek door een combinatie van factoren de indruk kan krijgen dat het om een Porsche-dealer gaat. Een beroep op de bekende Subaru uitspraak faalde. Volgens de Rechtband heeft het Hof in die zaak beslist dat het louter gebruik van beeldmerken in zijn algemeenheid onvoldoende is voor het wekken van de indruk van een commerciële band maar dat dit anders kan zijn gelet op de overige presentatie. De Rechtbank laat nadrukkelijk in het midden of zij het met die beslissing eens is maar wijst erop dat in dit geval die ‘overige presentatie’ die indruk kan wekken. De Rechtbank heeft niet alleen een verbod op het merkgebruik uitgesproken maar laat ook de schade die Porsche heeft geleden berekenen. Het autobedrijf heeft op het eerste verzoek de merken verwijderd.