De Commissie heeft het eindrapport gepubliceerd van de studie die London Economics in haar opdracht heeft uitgevoerd naar ontwikkelingen in de autodistributie, after sales en onderdelenmarkt. De studie omvat ontwikkelingen in twaalf EG landen, waaronder Nederland. Er is gefocust op de periode 1997-2004, met de nadruk op ontwikkelingen sinds Monti. Enkele bevindingen: In landen als Duitsland en Frankrijk is meer dan twintig procent van de erkend reparateur outlets stand-alone. In Italië zelfs zestig procent. Nog steeds gebrekkige toegang tot technische informatie. Onderdelenfabrikanten kunnen een gedeelte van hun kennis delen met hun netwerk van franchisenemers. Mede daardoor groeien die ketens tegen de negatieve trend in. Universelen, worden vaak beter beoordeeld, maar nog steeds moeten ze tegen substantieel lagere prijzen werken. Dit zou volgens de onderzoekers kunnen zijn omdat ze nog niet in staat one-stop-shop service te bieden. De marktpositie van autofabrikanten blijft stabiel op de markt voor reserveonderdelen Erkend reparateurs nemen ongeveer negentig procent van de onderdelen van de autofabrikant af Mogelijk sprake van concurrentiebeperkende praktijken/gewoonten in de onderdelenmarkt . De Commissie, trok EUR 200.000,– voor deze studie uit, maar stelt duidelijk dat het rapport niet door haar is goedgekeurd en de mening van London Economics weergeeft.