In de nieuwe belastingplannen wordt vanaf januari volgend jaar de bpm afgebouwd van 40,0 naar 27,4 procent en komt het ingewikkelde bonus/malussysteem van het energielabel te vervallen. In de plaats wordt de CO2-heffing (slurptax) verder uitgebouwd. Maar dit laatste zou niet gelden voor (buitenlandse) auto’s van voor 1 februari 2008, de datum dat de CO2-heffing in Nederland werd ingevoerd. Deze eerdere aanname van Autotelex blijkt niet helemaal terecht. Er komt toch een CO2-heffing bovenop de rest-bpm laat het ministerie van Financiën weten. Maar men heeft de keuze: er kan ook voor worden gekozen gebruik te maken van het bpm-regime dat gold ten tijde van de eerste registratie van het voertuig.

Volgens Autotelex is met name deze laatste zin interessant en waarschijnlijk in het leven geroepen om te voorkomen dat er in strijd met het gelijkheidsbeginsel belastingheffing wordt  gehandeld. "Aan de hand van een aantal voorbeelden blijkt nu dat het zeker de moeite loont om bij elke aangifte eerst te berekenen welk bruto bpm-bedrag het voordeligst uitpakt."

Voor de duidelijkheid schetst Autotelex in het kort de bpm-geschiedenis. Per januari 2002 bijvoorbeeld werd een optiekorting geïntroduceerd die voortduurde tot en met eind 2004. Deze optiekorting kon destijds tot een behoorlijke verlaging van het bruto bpm-bedrag zorgen. In juni 2005 werd de roetfilterkorting geïntroduceerd, gevolgd door de energielabelkorting in 1 juli 2006. De kortingsbedragen werden per februari 2008 aangepast samen met de introductie van de CO2-toeslag. In april 2008 kwam er een fijnstoftoeslag die per januari 2009 weer werd vervangen door de roetfilterkorting van zeshonderd euro.

Kortom, een historische bepaling van het bruto bpm-bedrag is uitsluitend mogelijk met de regelgeving van destijds. Autotelex is in het bezit van een database met alle historische bpm-bedragen, inclusief de bijbehorende berekeningen. En toepassing van de regels blijkt te lonen, zo rekent men uit. Waarbij dus de uiteindelijke besparing in rest-bpm afhankelijk is van de leeftijd van de auto en de methode van aangifte. Uit de rekenvoorbeelden (op de site van Autotelex te zien) blijken de voordelen in bruto bpm-bedragen te kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

 

 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding