In het plan is opgenomen dat de trucks per kilometer betalen naar milieubelasting. Daarbij worden de tarieven gehanteerd die ook gelden voor vrachtwagens in Duitsland. De motorrijtuigenbelasting voor trucks wordt afgeschaft. Voor de inning van de heffing moet gebruik worden gemaakt van satellieten en boordcomputers, zoals dat in Duitsland al operationeel is."Het is een beproefd systeem dat zo te kopiëren valt en weinig administratieve lasten met zich meebrengt", aldus Van Tongeren, die aangeeft dat inning via de tachograaf ook een optie is.

 

De opbrengsten van de kilometerheffing wil GroenLinks steken in lastenverlichting voor het bedrijfsleven in de vorm van lagere werkgeverspremies. Ook buitenlandse vrachtwagens moeten volgens het GroenLinks-initiatief aan de kilometerheffing gaan meebetalen. Met het plan hoopt GroenLinks dat het vrachtwagenpark sneller vergroent dan wanneer dat ‘spontaan’ zou gebeuren. Ook wil de partij dat met de kilometerheffing de vrachtwagens minder halfvol zullen rijden en dat bedrijven sneller kiezen voor transport via spoor of water.

 

Volgens Halsema is Nederland zonder kilometerheffing een eiland aan het worden in Europa, omdat diverse landen, waaronder België en Duitsland, al kilometerheffing hebben ingevoerd of daar voorbereidingen voor treffen. Premier Rutte heeft onlangs de Belgen ontraden met hun plannen voor kilometerheffing door te gaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding