Dat blijkt het Nationale Automobilisten Onderzoek van mobiliteitsplatform www.eileen.nl. Via een internetpanel werden in januari van dit jaar 614 automobilisten gevraagd naar hun mening. Bijna 88% van Nederlandse automobilisten vindt het een prima plan om de vluchtstroken buiten de spits open te stellen en ruim 70% van de automobilisten vindt het een goed idee om de maximumsnelheid te verhogen van 120 naar 130 kilometer per uur. 

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft geopperd spitsstroken ook buiten de spits open te stellen, om het verkeer beter te laten doorstromen. Bijna 88% van de automobilisten vindt dit een prima plan, vier op de tien automobilisten (37,3%) vindt dat dit gelijk overal moet gebeuren. Ruim een derde van de automobilisten (36,4%) vindt het een goede maatregel voor betere doorstroming van het verkeer. 

De proef die minister Schultz van Haegen wil starten op een aantal trajecten, om te zien of een hogere maximum snelheid naar 130 kilometer per uur haalbaar is, wordt door autorijdend Nederland positief ontvangen. Bijna vier op de tien automobilisten (36,1%) vindt dat deze maatregel direct op de snelwegen moet worden ingevoerd. Twee op de tien automobilisten (21,5%) vindt dat de verhoging van de maximumsnelheid alleen op bepaalde wegen moet worden ingevoerd. 12,7% van de respondenten geeft aan dit op bepaalde wegen en tijden goed te vinden.

Het lijkt erop dat het nieuwe kabinet de kilometerheffing niet meer gaat invoeren. Ruim de helft van de automobilisten (50,7%) beschouwt dit als goed nieuws. Meest gehoorde argumenten voor dit goede nieuws zijn: ‘het was gewoon een melkkoe van de overheid’ (22,3%) en ‘het systeem is omslachtig en onnodig ingewikkeld’ (21,9%). Op de vraag of er alsnog een referendum moet komen over de kilometerheffing, antwoordt bijna zes op de tien automobilisten (57,1%) ‘Nee’. Vooral mannen hebben geen behoefte aan een referendum. Vorig jaar gaf een meerderheid van de automobilisten (56,0%) nog aan een referendum te willen over de kilometerheffing. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding